International frontløber i kampen mod resistens

fredag 18 sep 20

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

Vidste du ...

Antibiotikaresistens truer medicinske landvindinger. Organtransplantation, kemoterapi og operationer som kejsersnit vil blive langt farligere uden effektive antibiotika til at forebygge og behandle infektioner.
Kilde: WHO

Vidste du ...

Alle bakterier kan udvikle resistens over for antibiotika.
Kilde: Fødevarestyrelsen

DTU Fødevareinstituttets faglige ekspertise inden for antibiotikaresistens er internationalt anerkendt. Senest er instituttet udnævnt som nyt referencecenter for resistens af FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation.

Resistente bakterier kender ikke landegrænser, så internationalt samarbejde om problemet er nødvendigt. I flere årtier har DTU Fødevareinstituttet haft et betydeligt internationalt aftryk inden for antibiotikaresistens, og i slutningen af 2019 kunne instituttet føje endnu en international opgave til sin portefølje, da FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) udpegede DTU Fødevareinstituttet som nyt referencecenter for antibiotikaresistens.

I den rolle skal instituttet bl.a. hjælpe laboratorier i hele verden med at blive bedre til at analysere prøver for tilstedeværelsen af resistensgener samt typebestemme resistente bakterier.

Det vil foregå dels ved at rådgive og træne laboratoriepersonale i at gennemføre analyserne og dels ved at udbyde såkaldte præstationsprøvninger, hvor man tester laboratoriers evne til at bestemme forekomsten af resistens i forskellige bakteriearter.

”At blive udnævnt som et af FAO’s referencecentre er en anerkendelse af vores faglige ekspertise på resistensområdet, som nu bliver bragt yderligere i spil internationalt. Det er vi stolte over,” siger institutdirektør Christine Nellemann, DTU Fødevareinstituttet.I forvejen er DTU Fødevareinstituttet WHO-samarbejdscenter og EU-referencelaboratorium på antibiotikaresistensområdet.

Nye projekter i Asien og Afrika

2020 var kun få måneder gammel, da DTU Fødevareinstituttet igen kunne annoncere, at en ny, kæmpe opgave var landet, da knap 89 mio. kr. blev tildelt af Fleming Fund. Pengene skal bruges til at gennemføre resistensprojekter i Afrika og Asien.

I Afrika skal danskerne etablere fire laboratorier i henholdsvis Nigeria, Tanzania, Ghan og Sydafrika, så landene bliver i stand til at udføre genomsekventering. Med den teknologi er det muligt at kortlægge bakteriers DNA-profil og således hurtigt og relativt billigt identificere tilstedeværelsen af bl.a. resistensgener.

“De data, som laboratorierne genererer, vil på sigt kunne bruges til at støtte beslutningstagere og rådgive myndigheder, når de skal beslutte, hvordan de vil handle i kampen mod antibiotikaresistens,” siger professor MSO ved DTU Fødevareinstituttet Rene S. Hendriksen.

I Asien og Afrika skal DTU Fødevareinstituttet bidrage til evaluering af de asiatiske referencelaboratoriers analyseevner. Hvis der afdækkes mangler, skal instituttet hjælpe med videreuddannelse og udvikling af de nye tests, der måtte være brug for.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B135F76DC-1D7E-4B52-953E-1EA0B4E25E44%7D
22 APRIL 2021