Photo: Colourbox.dk

Social ulighed i forekomsten af overvægt hos danske børn

torsdag 08 jul 21

Kontakt

Anja Pia Biltoft-Jensen
Forskningsgruppeleder, seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 25

Forekomsten af børneovervægt stiger, jo lavere familiens indkomst er. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik, som DTU Fødevareinstituttet har bidraget til at udarbejde.

For at myndighederne kan tilpasse initiativer til at bekæmpe overvægt blandt børn, er det afgørende, at de har adgang til solide data, som viser, hvor overvægtsproblemet er størst.

Ifølge en ny analyse fra Danmarks Statistik og DTU Fødevareinstituttet er cirka hvert fjerde udskolingsbarn fra familier i den laveste indkomstgruppe enten overvægtig eller svært overvægtig, mens det drejer sig om ét ud af ti børn fra familier i den højeste indkomstgruppe.

Analysen viser også forskelle på forekomsten af overvægt i forhold til oprindelsesland. Blandt de, som er indvandrere eller efterkommere, er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn tilsammen cirka 27%, mens det drejer sig om 17% af udskolingsbørn med dansk oprindelse.

Læs mere

Læs mere om undersøgelsen af overvægt blandt børn i ind- og udskolingen fra 2012-2018 i en pressemeddelelse fra Danmarks Statistik: Næsten 30 pct. af børn til forældre med de korteste uddannelser er overvægtige ved udskolingsalderen.

Du kan også dykke ned i analysen, som ligger på Danmarks Statistiks website.