Coronavirus stamtræ

Bedre overvågning skal opdage sygdomsudbrud i opløbet

torsdag 06 aug 20

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Et nyt europæisk forskningssamarbejde sigter mod at øge chancerne for, at udbrud med smitsomme sygdomme bliver identificeret, mens de er under opsejling. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet står sammen med kollegaer fra Holland i spidsen for projektet.

I vores stadig mere globaliserede verden kan udbrud med smitsomme sygdomme ét sted på kloden også udgøre en trussel mod menneskers sundhed andre steder, fordi sygdomme risikerer at spredes på tværs af landegrænser bl.a. via rejseaktivitet og transport af fødevarer. Det er den aktuelle coronapandemi et tydeligt eksempel på.

Jo tidligere relevante aktører får nys om, at et udbrud med en smitsom sygdom er under opsejling, jo bedre er deres muligheder for at tage affære, så de kan forsøge at bremse og derved mindske følgerne af og omkostningerne ved udbruddet.

Nyt projekt, samme mål

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet står sammen med kollegaer ved Erasmus University Medical Center i Holland i spidsen for et femårigt EU-finansieret Horizon 2020 projekt, VEO, der har til formål at videreudvikle en global overvågning af infektiøse sygdomme. Overvågningen gør brug af en platform til deling af information, som gør det muligt hurtigt at identificere sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som er årsag til eller har potentiale til at forårsage sygdomsudbrud over hele verden.

I projektet skal feltundersøgelser, laboratoriearbejde, forskning i brug af big data og indrapportering af vigtige observationer fra borgere rundt om i Europa bruges til at forbedre det overvågningssystem, som DTU Fødevareinstituttet og Erasmus MC sammen med en lang række partnere allerede har udviklet i det nu afsluttede COMPARE-projekt.

Vigtig viden om coronavirus’ spredning i spildevand

I VEO-projektet står DTU Fødevareinstituttet bl.a. for en arbejdspakke, hvor analyser af spildevand fra hele verden skal være med til at kortlægge, hvordan den nye coronavirus SARS-CoV-2 har spredt sig – og identificere de faktorer, der har hjulpet virussen med at udvikle sig til en pandemi.

COMPARE-partnerne har allerede bevist, at analyser af spildevandsvandsprøver kan skaffe vigtig viden om præcis hvilke bakterier, som florerer i bestemte områder. Til det projekt har DTU Fødevareinstituttet gennem fem år indsamlet spildevandsprøver, og instituttets forskere vil i VEO nu udvide analyser af prøver fra 14 byer indsamlet fra og med februar 2020 til at inkludere SARS-CoV-2.

Truslen fra smeltende poler

I en anden arbejdspakke, skal instituttets forskere bidrage ved at analysere prøver fra den grønlandske permafrost for at få svar på, om de smeltende poler har potentiale for at udløse nye sygdomstrusler. Projektet vil også undersøge, hvorvidt ændringer i trækfugles ruter hen over Grønland som følge af klimaforandringer f.eks. vil påvirke forekomsten af myggebårne sygdomme i landet.

I en tredje arbejdspakke under VEO-projektet arbejder DTU Fødevareinstituttet sammen med europæiske partnere på at udvikle en platform, hvor forskere fra hele verden kan dele og hente rådata om den nye coronavirus’ genetiske materiale til brug i f.eks. vaccineudvikling eller til sygdomsdiagnose.

Det har hele tiden været planen at udvikle virus-relaterede databanker som en del af VEO-projektet, men arbejdspakken er påbegyndt tidligere end planlagt, så netop SARS-CoV-2 databanken bliver klar hurtigst muligt.

Læs mere

Læs mere om VEO-projektet i en pressemeddelelse fra Erasmus MC: 15 million for developing a system to predict the risk of infectious diseases outbreaks. Følg med i nyheder og forskningsresultater fra via projektets website.

Forskning fra DTU Fødevareinstituttets Forskningsgruppe for Genetisk Epidemiologi er med til at sætte den internationale standard for påvisning, overvågning og studier af den globale spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistente bakterier.

Om VEO-projektet

VEO-projektet har modtaget en bevilling fra EU’s Horizon 2020 program på 15 millioner euro. DTU Fødevareinstituttets partnerne i projektet er:

 • Academic Medical Center, Holland
 • Animal and Plant Health Agency, England
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grækenland
 • EPFL, Schweitz
 • Eötvös Loránd University, Ungarn
 • Erasmus University Medical Center, Holland
 • European Laboratory for Molecular Biology, Tyskland
 • Friedrich-Loeffler Institute, Tyskland
 • KU, Danmark
 • National Institute for Ocean Science, Frankrig
 • National Institute for Public Health and the Environment, Holland
 • Pasteur Institute, Holland
 • Spanish National Research Council, Spanien
 • Statistics Netherlands, Holland
 • University of Bologna, Italien
 • University of Edinburgh, Skotland
 • University of Helsinki, Finland
 • University of Padua, Italien
 • Uppsala University, Sverige