Image: Colourbox.dk

Fødevaresektorens appetit for blockchainløsninger vokser

onsdag 17 jun 20

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22

Blockchainløsninger, der bl.a. kan dokumentere varers tilblivelse, sikkerhed og distribution, vil have stor værdi for den danske fødevaresektor, viser et projekt ledet af DTU Fødevareinstituttet – og det er bare spørgsmål om tid, før især fødevareeksportørerne tager teknologien til sig.

Detailvirksomheder på fødevareområdet efterspørger i stigende grad dokumentation for, at fødevarer indeholder de ingredienser, indholdsfortegnelsen lover, at varerne er blevet transporteret forsvarligt, og at de har en høj fødevaresikkerhed. Hver gang en fødevareskandale kommer frem i lyset, øger det detailhandlens appetit efter solid dokumentation for de fødevarer, butikkerne sælger.

Et nu afsluttet projekt med DTU Fødevareinstituttet i spidsen har gennem dialog med cirka 100 danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) afdækket, at mens mange virksomheder stadig bruger papirbaserede systemer til at opfylde forskellige dokumentationskrav igennem jord-til-bord kæden, ser virksomhederne en stor værdi i – på sigt – at gå over til blockchainløsninger.

Det gælder særligt landets fødevareeksportører, som f.eks. vil afsætte deres varer til mastodonter som Carrefour, Walmart eller Nestlé. Disse store fødevarevirksomheder er i gang med at indføre blockchainløsninger for at kunne spore de produkter og råvarer, som de bruger og sælger, og eksportørerne vil derfor være nødt til at indgå i blockchainløsningerne.

Implementering af blockchain kræver samarbejde

I dialogen med de deltagende virksomheder har projektgruppen erfaret, at mens de nok kan have lysten til at indføre blockchainløsninger, mangler de ofte indsigten i og overskuddet til at få udarbejdet og implementeret teknologien.

Projektgruppen konkluderer derfor, at hvis fordelene ved at arbejde med blockchainteknologier skal udfoldes i den danske fødevaresektor kræver det nye partnerskaber, hvor erhvervslivet, videninstitutioner og offentlige myndigheder arbejder sammen om nye løsninger.

Læs mere

Blockchainprojektet er gennemført med deltagelse af DTU Fødevareinstituttet. DTU Compute, DTU Skylab, Innovation Centre Denmark - Silicon Valley og WeScale med økonomisk støtte fra Industriens Fond, der sidste år satte særligt fokus på dansk erhvervslivs brug af blockchainteknologien.

Læs projektgruppens slutrapport om muligheder og udfordringer forbundet med anvendelsen af blockchain-teknologi i en fødevare-værdikæde: Når danske fødevarer af høj kvalitet skal ud i verden. Blockchain-værdikæder i fødevaresektoren: Afsluttende projektrapport

Rapporten indeholder bl.a. en række business cases, som illustrerer, hvordan en dansk SMV på fødevareområdet vil kunne arbejde med blockchain.

I DTU’s forskningsdatabase Orbit findes en række andre materialer fra projektet, som f.eks. et værktøj udarbejdet af DTU Compute, som kan kan bruges til at beslutte, om en blockchainløsning vil være en god investering for en virksomhed: Bottom-up blockchain valuechains in the food sector.

Kort om blockchain

En blockchain er en kontinuerligt voksende liste af blokke, som er forbundet med kryptografi. Hver blok indeholder typisk en kryptografisk henvisning til den foregående blok, et tidsstempel samt et antal transaktioner. Blockchains er designet til at gøre det meget vanskeligt at ændre tidligere transaktioner.

Kilde: Wikipedia

Illustration af, hvordan en blockchain fungerer. Hentet fra rapporten: Når danske fødevarer af høj kvalitet skal ud i verden - Blockchain-værdikæder i fødevaresektoren.

Illustration fra slutrapporten: Når danske fødevarer af høj kvalitet skal ud i verden. Blockchain-værdikæder i fødevaresektoren.