Image: Colourbox.dk

Tang og mikroalger på menuen

tirsdag 29 okt 19

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75
For at kunne producere nok fødevarer til at brødføde jordens voksende befolkning i fremtiden ser DTU Fødevareinstituttet på det store potentiale i at udnytte havets ressourcer som tang og mikroalger til fødevarer.

Der er behov for nye bud på, hvor fødevarerne skal komme fra i takt med, at vi bliver flere mennesker på kloden. Den bare landbrugsjord er ved at være sparsom, og derfor retter DTU Fødevareinstituttet blikket ned under havoverfladen for at se på mulighederne for at dyrke næringsrige ressourcer som tang og mikroalger i stor skala.

Væksterne i havet er en rig kilde til at udvinde både omega-3 fedtsyrer, antioxidanter og bioaktive peptider, der kan indgå i produktion af fødevarer og som ingredienser til fødevarer og foder.

Tænk tang på nye måder
"Ambitionen er, at DTU Fødevareinstituttet kan bidrage med viden, så industrien kan skabe sunde, ernæringsrigtige og bæredygtige fødevarer af havets ressourcer. Globalt skal vi blive bedre til at udnytte ressourcerne, så vi også i fremtiden kan brødføde den voksende befolkning."
Professor Charlotte Jacobsen

Tang tegner sig til at kunne blive en næringsrig råvare i fødevareproduktionen, og især blæretang kan vise sig at være en brugbar, sund og bæredygtig ingrediens i fødevarer. Tang har også potentiale i produktionen af kosmetik og i lægemiddelindustrien.

Havets små grønne indslag

Også alger har potentiale til at udvinde ingredienser til produktionen af fødevarer. DTU Fødevareinstituttet undersøger derfor i samarbejde med forskellige forskningsinstitutioner og industripartnere muligheden for at dyrke alger i stor skala.

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets forskning i tang og alger i en artikel i DTU Fødevareinstituttets 60 års jubilæumsskrift: Tang og mikroalger på menuen.

DTU Fødevareinstituttet fejrer i år 60 års fødselsdag, da det den 5. juni 1959 blev besluttet at etablere et nationalt fødevareinstitut i Danmark. De kommende måneder vil de øvrige artikler i jubilæumsskriftet blive offentliggjort.

Se også artiklerne: I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad samt Ikke kun drøvtyggere kan spise græs.

DTU Fødevareinstituttet udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning

Ifølge prognoser fra FN vil verdens befolkning vokse med mere end to milliarder mennesker over de kommende årtier, så vi i 2050 er 9,7 milliarder mennesker på kloden. Samtidig vokser middelklassen, og flere flytter fra land til by.

Det betyder, at der vil være væsentligt flere munde at mætte, og at  efterspørgslen efter sunde og nemme fødevarer stiger.

FN vurderer, at der i 2050 er brug for at producere 70 % flere fødevarer end i dag for at kunne brødføde jordens befolkning. Det vil produktionen af fødevarer i sin nuværende form næppe kunne leve op til.

Derfor har vi brug for forskning og innovation til at finde nye kilder til sunde, sikre og bedre fødevarer og fødevarekomponenter.

DTU Fødevareinstituttets vision er at gøre en forskel ved at udvikle nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning. Instituttet finder nye råvarekilder og ingredienser, vurderer deres næringsindhold og sikkerheden ved at bruge dem – og finder på måder, de teknologisk kan produceres på.

Det skal være sundt, sikkert og helst smage godt.

 

Image: DTU Fødevareinstituttet