Image supplied

Opdaterede referenceværdier for næringsstoffer i kosten

fredag 20 sep 19

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har færdiggjort en opdatering af referenceværdierne for 34 forskellige næringsstoffer i kosten.

 EFSA er efter en stor indsats i mål med at opdatere referenceværdierne for 34 forskellige næringsstoffer i kosten. Publiceringen af referenceværdier for natrium og klorid  i september 2018 satte punktum for opgaven, der blev igangsat i 2009, efter Europa Kommissionen bad EFSA opdatere de daværende værdier, som sidst var blevet fastsat i 1990’erne.

Søgbare via online værktøj

EFSA giver hurtig og nem adgang til referenceværdierne via et online værktøj kaldet DRV Finder. 

Brugere kan søge på befolkningsgruppe eller næringsstof, hvilket giver adgang til relevante data fra 34 videnskabelige vurderinger fra EFSA om kostreferenceværdier. Vurderingerne indeholder værdier for vand, fedtstoffer, kulhydrater, kostfiber, protein, energi samt 14 vitaminer og 14 mineraler.

Der er forskellige kostreferenceværdier for forskellige aldersgrupper og køn.

Arbejdet vil indgå i reviderede nordiske næringsstofanbefalinger

EFSA’s omfattende arbejde vil indgå i arbejdet med at revidere de nordiske næringsstofanbefalinger, som er påbegyndt i regi af Nordisk Ministerråd.

Læs mere

DRV Finder er tilgængelig via EFSA’s website. Her ligger også en brugsvejledning til værktøjet samt svar på de mest hyppigt stillede spørgsmål.

Kontakt

EFSA Media Relations Office, press@efsa.europe.eu.

 
https://www.food.dtu.dk/nyheder/2019/09/opdaterede-referencevaerdier-for-naeringsstoffer-i-kosten?id=24f68eb6-8255-4321-912a-6d4dc928d293
8 MARTS 2021