Det Økologiske Spisemærke

Bedre odds for sundere mad i kantiner med højt økologiforbrug

torsdag 29 aug 19

Kontakt

Anne Dahl Lassen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 43

Kontakt

Ellen Trolle
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 21

Sandsynlighed for, at landets arbejdspladser, ungdomsuddannelser og skoler lever op til alle Fødevarestyrelsens principper for sundere mad, er størst blandt køkkener, der bruger mindst 50% økologiske råvarer. Det viser en undersøgelse fra DTU.

Siden foråret 2017 har de madprofessionelle på landets arbejdspladser, ungdomsuddannelser og skoler kunnet bruge Fødevarestyrelsens to guides til sundere mad i skolen og på ungdomsuddannelsen og arbejdspladsen til at planlægge menuen.

Disse guides indeholder fødevarebaserede principper for madtilbuddene, som f.eks. angiver hvor stor en del frugt og grøntsager gerne skal fylde på menuen, hvor ofte maden højst kan indeholde federe kødtyper, og hvor tit fuldkorn og fisk bør serveres.

DTU Fødevareinstituttet har gennemført en undersøgelse blandt 680 madordninger rundt om på landets arbejdspladser, ungdomsuddannelser og skoler. Instituttet har set på en mulig sammenhæng mellem opfyldelsen af principperne for frokostretter og økologiforbrug samt andre karakteristika for kantinerne.

God opfyldelse især for frugt og grønt og mindre fed kød

Undersøgelsen viser, at der blandt køkkener, som bruger mindst 50% økologiske råvarer, er dobbelt så store odds for, at alle fem principper for sundere frokostretter bliver opfyldt.

Køkkener med et højt forbrug af økologiske råvarer er særligt gode til at sørge for, at frugt og grønt fylder mindst en tredjedel i frokostretterne (næsten dobbelt så store odds), samt til kun at bruge federe kødudskæringer højst én gang om ugen i frokostretterne (næsten tre gange så store odds).

Alle køkkenerne er blevet spurgt, i hvor høj grad personalet har fokus på at begrænse madspild. Svarene afslører, at odds er dobbelt så store for, at personalet i køkkener, der bruger mindst 50% økologiske råvarer, angiver at de har meget højt fokus på madspild.

God synergieffekt

Resultaterne viser samlet set, at et højt forbrug af økologiske fødevarer på flere områder er positivt forbundet med servering af sundere frokostretter – som defineret i Fødevarestyrelsens guides – samt med køkkenernes egen opfattelse af fokus på madspild.

Undersøgelsen tyder således på, at køkkenerne kan opnå en god synergieffekt mellem brug af økologiske fødevarer og en sundere menu samt et reduceret madspild.

Læs mere

Undersøgelsens resultater er nærmere beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Nutrients: Characteristics of canteens that comply with food service guidelines and have a greater focus on food waste.

Til undersøgelsen er indhentet svar via spørgeskema fra de deltagende køkkener. Undersøgelsen er gennemført efter aftale med Fødevarestyrelsen. 

Fødevarestyrelsens Guide til sundere mad – på ungdomsuddannelsen og arbejdspladsen og Guide til sundere mad i skolen og fritidsordningen kan downloades på Måltidsmærkets website.