Photo: Colourbox.dk

Langt de fleste fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

tirsdag 02 jul 19

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Ingen sporbare pesticidrester er fundet i over halvdelen af de mere end 88.000 fødevarer, som er testet i EU-landenes pesticidkontrol i 2017. Det viser EFSA’s seneste pesticidrapport.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har publiceret den årlige pesticidrapport, som samler data fra EU-landenes pesticidkontrolprogrammer. I 2017 er mere end 88.000 fødevarer analyseret i EU medlemslandenes pesticidkontrol. Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er undersøgt for 800 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I 54,1% af prøverne er ingen sporbare pesticidrester fundet. I yderligere 41,8% af prøverne er pesticidrester fundet, som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer.

I godt 4% af prøverne er sprøjterester fundet, som overskrider de acceptable grænseværdier. Det er en lille stigning i forhold til året før. Ifølge EFSA skyldes det muligvis, at landenes kontrolprogrammer har udtaget flere prøver af varer, hvor der er størst risiko for, at den acceptable grænseværdi er overskredet.

Overskridelser er oftere fundet i prøver fra lande uden for EU, Norge og Island (7,6%) end i prøver fra EU og disse lande (2,6%). 

Risikovurderinger

EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en risiko for deres sundhed – både på kort og på lang sigt. I begge tilfælde har EFSA på baggrund af de indsamlede data fra 2017 og den nuværende videnskabelige viden konkluderet, at det er usandsynligt, at eksponeringen fra pesticider i fødevarer udgør en risiko for europæernes sundhed.

Læs mere

Download pesticidrapporten via EFSA's website: The 2017 European Union report on pesticide residues in food.

Rapportens hovedresultater kan også ses ved hjælp af et grafisk værktøj - eksempelvis antal fødevareprøver udtaget til kontrol i hvert land, antal udtagne prøver inden for forskellige produktgrupper og hvor ofte grænseværdien er overskredet for forskellige pesticider. Se resultaterne på EFSA’s website

I Danmark har eksperter fra DTU Fødevareinstituttet ligeledes vurderet, at pesticidindholdet i danskernes fødevarer ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Vurderingen er baseret på en analyse af seks års data fra den danske pesticidkontrol, som instituttet har lavet for Fødevarestyrelsen.

Læs om resultaterne og download rapporten i DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 2. maj 2019: Ingen sundhedsmæssig risiko fra pesticider i danskernes mad.