Testikel fra voksen rotte. DTU Fødevareinstituttet

Det ufødte barn skal beskyttes bedre mod kemikaliecocktails

torsdag 04 jul 19

Kontakt

Terje Svingen
Forskningsgruppeleder, Lektor
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 80
Selv små doser af et kemisk stof kan skade, når det optræder sammen med andre stoffer. Viden om cocktaileffekten er helt central, når lovgivere sætter grænseværdier for, hvilke stoffer der må være i industriens produkter. DTU Fødevareinstituttets forskning og rådgivning handler i bund og grund om at beskytte det ufødte barn.

DTU Fødevareinstituttets forskning i hormonforstyrrende stoffer har som mål at beskytte det ufødte foster mod skadelige effekter af stofferne. Fokus er på, hvordan kemikalier forstyrrer kroppens hormoner i forbindelse med reproduktionen. 

Bedre beskyttelse af kvinders forplantningsevne

I flere EU-projekter arbejder DTU Fødevareinstituttet på at få ny viden om hormonforstyrrende stoffers skadelige virkninger og udvikle bedre metoder til at teste skadevirkninger af forskellige stoffer. 

I projektet FREIA er formålet f.eks. at undersøge, hvordan kemikalier kan forstyrre kvinders evne til at få børn, og hvordan bedre kemikalietestning kan beskytte kvinders forplantningsevne. 

Nye værktøjer til at vurdere risiko
"Ambitionen er at oparbejde nok viden og udvikle gode værktøjer til hurtigt og effektivt at kunne analysere alle nye kemiske stoffers potentielt skadelige virkninger på barnets udvikling. Ønskescenariet er at få udviklet et avanceret computerprogram, som kan oplyse, at det her specifikke stof har en effekt ved givne eksponeringsniveauer, hvis de her tre andre givne stoffer også er i cocktailen."
Forskningsgruppeleder, seniorforsker Terje Svingen

En væsentlig del af problemet med stoffernes skadelige effekter på menneskets forplantningsevne er den såkaldte cocktaileffekt. I nationale projekter for myndighederne peger forsøg og kortlægninger klart på, at hvis mange kemikalier er til stede i selv små mængder, kan det have en markant skadelig effekt.

Forskerne på DTU Fødevareinstituttet har derfor udarbejdet en ny værktøjskasse, der tager højde for cocktaileffekter i vurderingen af risikoen for at blive eksponeret for kemiske stoffer.

Forskning hjælper virksomheder og myndigheder

Viden om cocktaileffekter hjælper myndighederne til at sætte grænseværdier for kemikalieindholdet i de varer, virksomheder producerer. I 2018 besluttede EU f.eks. at anerkende, at fire ftalater er hormonforstyrrende for mennesker og at anerkende cocktaileffekten. DTU Fødevareinstituttet har bidraget med en væsentlig del af dokumentationen til forslaget.

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets forskning i hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter i en artikel i DTU Fødevareinstituttets 60 års jubilæumsskrift: Det ufødte barn skal beskyttes bedre mod kemikaliecocktails.

DTU Fødevareinstituttet fejrer i år 60 års fødselsdag, da det den 5. juni 1959 blev besluttet at etablere et nationalt fødevareinstitut i Danmark. De kommende måneder vil de øvrige artikler i jubilæumsskriftet blive offentliggjort.

Se også artiklen: I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad.

DTU Fødevareinstituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed

Forbrugerne går i stadig stigende grad op i deres sundhed. Magasiner og nyhedsmedie bugner med råd om at spise sundt, motionere mere og i det hele taget leve sundere – og efterspørgslen efter sunde og sikre fødevarer stiger fortsat.

Men samtidig bliver flere og flere ramt af infektionssygdomme og livsstilssygdomme, og kemikaliepåvirkninger kan føre til kræft og true vores evne til at få børn. 

Derfor er forskning, som forebygger sygdom og fremmer sundhed, vigtig.

Størstedelen af DTU Fødevareinstituttets forskningsprojekter, rådgivning til myndigheder, samarbejde med virksomheder og undervisningsaktiviteter har netop som grundlæggende vision at gøre en forskel ved at forebygge sygdomme og fremme sundhed indenfor en lang række områder: 

 • antibiotikaresistens
 • uønskede effekter af kemiske stoffer
 • ernæring
 • fødevareallergi
 • mikrobiologisk fødevaresikkerhed
 • hygiejnisk design i fødevareproduktionen
 • helhedsvurdering af sundhedseffekter
 • kemisk fødevareanalyse
 • nanomaterialer i fødevarer
 • risikovurdering
 • tarmsundhed 
 • udvikling af sunde fødevarer og ingredienser.

 

Image: DTU Fødevareinstituttet

https://www.food.dtu.dk/nyheder/2019/07/det-ufoedte-barn-skal-beskyttes-bedre-mod-kemikaliecocktails??id=520818b7-2c24-444f-ac39-431254115fd0
15 MAJ 2021