Photo: DTU Fødevareinstituttet - algebiomasse/algae biomass

Stort marked for bæredygtigt fiskefoder lavet af mikroalger

mandag 29 apr 19

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Bæredygtigt fiskefoder lavet af mikroalger har stort potentiale som et foderalternativ i fremtidens lakseopdræt, viser en markedsanalyse, der er udarbejdet som del af et forskningsprojekt ledet af DTU Fødevareinstituttet.

Traditionelt er opdrættede laks blevet fodret med fiskemel, der er rigt på de næringsstoffer, fisk har brug for – deriblandt omega-3 fedtsyrer. Hvis produktionen af laks skal følge med den stigende globale efterspørgsel, er det dog nødvendigt at finde nye, bæredygtige, omega-3-holdige foderkilder.

Jagten på alternativer har blandt andet haft fokus på mikroalger, fordi de indeholder næsten alle de næringsstoffer, fisk har brug for – inklusiv omega-3 fedtsyrer.

Som led i et projekt har Instituttet for Fødevarestudier & Agro Industriel Udvikling ApS, IFAU, i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet afdækket markedsmulighederne for foderalternativer, der er lavet af mikroalger. De er beskrevet i en rapport, som også behandler mulighederne for og udfordringerne ved at bruge mikroalger til at producere omega-3 fedtsyrer.

Læs mere

Læs om markedsmulighederne for mikroalgebaseret foder i rapporten: Microalgae for Salmon Feed. Supply Chains, Markets and Sustainability. Den indgår som en del af det nu afsluttede FIMAFY projekt, som GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har bevilliget 6,7 millioner kroner til.

DTU Fødevareinstituttets arbejde med udvikling af en bæredygtig fødevare- og foderproduktion er med til at understøtte FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtige produktionsformer.