Photo: Mikkel Adsbøl

Markant flere alvorlige bakterie-infektioner hos danske patienter

fredag 05 okt 18
|
Antallet af danskere, der bliver ramt af alvorlige bakterieinfektioner, er de seneste otte år vokset med en tredjedel. Det viser DANMAP-rapporten for 2017.

Det går den forkerte vej med antallet af alvorlige bakterieinfektioner i Danmark. Det er en af konklusionerne i DANMAP-rapporten for 2017. I løbet af otte år er antallet vokset med en tredjedel.

I 2009 blev der således indberettet i alt 8.277 tilfælde af invasive infektioner (det vil sige infektioner i blodet), mens der i 2017 er indberettet 10.795 tilfælde. For E.coli er tallet steget med hele 45% i den periode.

I 2017 er antallet af infektioner med multiresistente bakterier også steget. Eksempelvis er flere infektioner registreret med carbapenemase-producerende organismer (CPO) end året før. Der er i 2017 også registreret en stigning i antallet af borgere og patienter, som er blevet smittet med MRSA.

Læs mere

Læs nærmere om udviklingen i resistente bakterier i mennesker i 2017 i pressemeddelelsen fra den 5. oktober 2018: Antallet af alvorlige bakterie-infektioner er steget markant. Linket fører til DANMAP's website, hvor du også kan downloade rapporten for 2017. 

DANMAP-programmet har siden 1995 overvåget brugen af antibiotika til mennesker og dyr i Danmark, og forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer. Bag DANMAP står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.