Image supplied

EFSA-database med information om flere kemiske stoffer

fredag 31 aug 18

EFSA har udvidet og opgraderet sin OpenFoodTox database, som nu indeholder toksikologiske data for mere end 4.750 kemiske stoffer.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, offentliggjorde i 2017 OpenFoodTox databasen som led i tiltag, der skal sikre, at organisationens videnskabelige data kan genbruges af andre. Formålet er også, at det kan bidrage til yderligere at styrke fødevaresikkerheden i Europa.

EFSA har opdateret databasen, så den indeholder toksikologiske data for mere end 4.750 kemiske stoffer, samt forbedret brugergrænsefladen, som gør databasen mere brugervenlig. EFSA har også tilføjet computermodeller, som kan forudsige potentiel toksicitet af kemiske stoffer, der findes i fødevarer og foder.

EFSA planlægger jævnlige opdateringer af databasen.

Læs mere

Forskere, organisationer, fødevareproducenter, myndigheder og forbrugere kan få gratis adgang til databasen via EFSA’s datavarehus.

Se også en kort video fra EFSA, som viser, hvordan eksperter sætter den acceptable grænse for de mængder af forskellige både naturligt forekommende og menneskeskabte kemikalier, der må være til stede i fødevarer (video).