Photo: Colourbox.dk

Danske afgrøder er væsentligt oftere fri for pesticidrester

torsdag 23 nov 17

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68
Årets Pesticidrapport 2016 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet viser nok engang, at udenlandske afgrøder væsentligt oftere indeholder sprøjterester end tilsvarende danske varer. Pesticidrester i de koncentrationer, der er påvist i rapporten, udgør generelt ikke en sundhedsrisiko – uanset produktionsmåden og hvor afgrøderne kommer fra.

Dansk producerede afgrøder indeholder generelt færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske varer. Det fremgår af Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttets Pesticidrapport 2016. Forbrugere kan således minimere deres pesticidindtag ved at vælge dansk i frugt og grøntafdelingen – eller de kan vælge de økologiske varianter for helt at undgå pesticidrester.

Rapporten viser, at der oftere er sprøjterester i prøver af konventionelt dyrket frugt (69%) end i prøver af konventionelt dyrkede grøntsager (43%).

I frugt er sprøjterester fundet i 45% af de danske prøver, 72% i prøver fra andre EU-lande og 74% i prøver fra lande udenfor EU. I grøntsager er sprøjterester fundet i 27% af de danske prøver, mens tallene for grøntsager fra andre EU-lande og udenfor EU er henholdsvis 55% og 43%.

Mere end ét pesticid er oftere fundet i samme prøve af udenlandske fødevarer sammenlignet med de testede danske varer. I 33% af de udenlandske prøver er mere end ét pesticid fundet, mens det kun er tilfældet for 10% af de danske prøver.

Ingen sundhedsmæssig risiko

DTU Fødevareinstituttet vurderer, at pesticidrester i de koncentrationer, der er påvist i Pesticidrapporten 2016, generelt ikke udgør en sundhedsrisiko, når man spiser en gennemsnitlig og varieret kost – uanset produktionsmåden og hvor afgrøderne kommer fra.

Beregninger fra instituttet viser også, at forbrugere kan halvere deres indtag af pesticider ved at vælge danske afgrøder, hvor det er muligt.

Kun få prøver overskrider de tilladte grænseværdier

I alt 97% af prøverne af konventionelt dyrket, ikke forarbejdet frugt, grønt og korn indeholder enten ingen eller sprøjterester under grænseværdien. 

Kun i to tilfælde (udenlandske prøver af majroe og mango) har de påviste sprøjterester givet anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder. Som en konsekvens har Fødevarestyrelsen tilbagekaldt partierne af majroe og mango fra markedet og udsendt en europæisk advarsel om indholdet i mangoprøven.

I økologiske fødevarer er sprøjterester fundet i otte prøver (3,3 %) af de 246 undersøgte prøver. Fødevarestyrelsen har vurderet, at økologireglerne i tre af tilfældene er blevet overtrådt.

Læs mere

Se hele rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2016 – Resultater fra den danske pesticidkontrol (pdf).

Læs også pressemeddelelsen om resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra Fødevarestyrelsen: Dansk frugt og grønt ligger pænt målt med international målestok.

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet bygger på kontroldata fra hvert kvartal, som offentliggøres løbende i kvartalsrapporter. Rapporterne er tilgængelige på DTU Fødevareinstituttets website: Pesticider i kosten.

Læs også om DTU Fødevareinstituttets beregninger af forskellige afgrøders pesticidbelastning i en pressemeddelelse fra den 5. september 2016: Pesticidbelastningen stadig lavest i danske afgrøder.

Fakta om pesticidovervågningen

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet står for at gennemføre den danske pesticidkontrol, der undersøger prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter som kød, lever, æg og honning for pesticidrester. 

Det er en risikobaseret kontrol, hvor prøveudtagningen lægger vægt på:

  • de 25 fødevarer, som danskerne får 95% af deres samlede pesticidindtag fra
  • fødevarer, hvor der er størst sandsynlighed for at finde pesticidrester
  • fødevarer, hvor der er størst risiko for, at den acceptable grænseværdi er overskredet.

Pesticidkontrollen 2016 har analyseret 2.515 prøver af cirka 200 forskellige typer fødevarer for rester af godt 300 forskellige pesticider.