Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 1. kvartal 2017

mandag 14 aug 17

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Ingen af de påviste sprøjterester, der er fundet i forbindelse med den danske pesticidkontrol fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for 1. kvartal 2017, udgør en sundhedsmæssig risiko.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen rapporterer hvert kvartal resultater fra den danske pesticidkontrol. Den kvartalsvise rapportering omfatter i 1. kvartal 2017 resultater fra 523 konventionelle eller økologiske stikprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød. Opgørelsen viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko.

Resultaterne fra kvartalsrapporterne vil blive rapporteret mere indgående næste år i Fødevarestyrelsens årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet bidrager til.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 (pdf). 

Læs også DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 5. september 2016: Pesticidbelastningen stadig lavest i danske afgrøder