Photo: Colourbox.dk

Forbedrede mælkesyrebakterier skal give mere velsmagende oste og gavne miljøet

torsdag 05 jan 17
|

Kontakt

Christian Solem
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
30 58 55 33

Kontakt

Peter Ruhdal Jensen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
20 85 56 01
Mælkesyrebakterier er med til at give en lang række mejeriprodukter den rette smag, konsistens og holdbarhed. Et nyt projekt vil udnytte restprodukter fra mejeriproduktionen til at producere aromastoffer, som kan tilsættes forskellige mejeriprodukter. Innovationsfonden har investeret 5,5 millioner kr. i projektet, der skal gøre mejeriproduktion mere bæredygtig. DTU Fødevareinstituttet leder projektet.

Mejeriprodukter er kendetegnet ved deres unikke aromaer, og mælkesyrebakterier spiller ofte en vigtig rolle for, at de bliver dannet. Et nyt projekt vil forsøge at løse et konkret problem, der opstår, når produktionstekniske parametre forhindrer, at visse ostetyper opnår den eftertragtede aroma. Målet er at udvikle mælkesyrebakterier, der fungerer bedre under de eksisterende produktionsforhold, og som konsekvent giver gode, velsmagende oste.

Projektet vil undersøge muligheder for på sigt at integrere en cellefabrik i forbindelse med Arlas produktion, hvor mælkesukkeret i restfraktioner af ostevallen kan omdannes til naturlig aroma. Projektet er således med til at gøre mejeriproduktion mere bæredygtig.

"Projektet er en enestående mulighed for at udnytte DTU Fødevareinstituttets unikke kompetencer inden for mælkesyrebakterier til at skabe værdi for det danske samfund og er endnu et godt eksempel på, at universitetsforskning kan komme dansk industri til gode."
Lektor Christian Solem

Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering på DTU Fødevareinstituttet har mere end 20 års erfaring inden for forskning i mælkesyrebakterier. Forskningsgruppen har udviklet en lang række cellefabrikker baseret på mælkesyrebakterier, der kan omsætte lavværdi-restprodukter fra mejeriproduktionen til værdifulde produkter.

Samarbejdet er en unik konstellation mellem DTU Fødevareinstituttet og Arla Foods/Arla Foods Ingredients.

"Projektet er en enestående mulighed for at udnytte DTU Fødevareinstituttets unikke kompetencer inden for mælkesyrebakterier til at skabe værdi for det danske samfund og er endnu et godt eksempel på, at universitetsforskning kan komme dansk industri til gode," siger Christian Solem, lektor på DTU Fødevareinstituttet.

"Vi forventer, at teknologien vil løse et eksisterende problem i vores produktion samt gøre den danske mejerisektor mere konkurrencedygtig globalt, hvilket vil føre til øget eksport, skabe flere job samt forbedre situationen for vores mælkebønder," forklarer Søren K. Lillevang, ostekulturekspert hos Arla Foods.

"Projektet har potentiale til at lave nye produkter ud fra mejerirestfraktioner uden nævneværdig værdi. Det er således et unikt eksempel på, hvordan man skaber merværdi i fødevareværdikæden," tilføjer Henrik Jørgen Andersen, forskningschef hos ARLA Foods Ingredients.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Innovationsfondens investering: 5 millioner kr.
  • Samlet budget: 9.8 millioner kr.
  • Varighed: Tre år
  • Officiel titel: NOPROBLEM – Nye smagfulde mejeriprodukter via intelligent ressourcehåndtering

 

Samfundspotentiale

Forbrugerne kan få bedre og mere velsmagende produkter

Projektet gavner miljøet, da man mindsker spild ved at omdanne restprodukter til nye ingredienser i produktionen 

Industrien kan tillige få nogle bedre og mere konkurrencedygtige produkter. Dermed står man stærkere i konkurrencen på verdensmarkedet.

 

https://www.food.dtu.dk/nyheder/2017/01/forbedrede-maelkesyrebakterier-skal-give-mere-velsmagende-oste-og-gavne-miljoeet?id=666e9d12-644e-4a1c-9e32-11e4a3a5c598
8 MARTS 2021