Photo: DTU Fødevareinstituttet

Tang skal dyrkes i stor skala til brug i fødevarer og hudcremer

onsdag 03 feb 16
|

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Mens landbrugsjorden er ved at være fyldt, er der gode muligheder for at dyrke flere afgrøder i havene. Mange arter tang er meget næringsholdige, og flere af algernes bioaktive stoffer kan med fordel benyttes i forbindelse med fremstilling af fødevarer og kosmetik. DTU Fødevareinstituttet deltager i et forskningsprojekt finansieret af Innovationsfonden, hvor danske og internationale eksperter vil dyrke tang og udvinde dets bioaktive stoffer på en klimarigtig måde.

Reb på reb fulde af tangplanter under havoverfladen er et velkendt syn især i Østen, men dyrkningen af tang er endnu på et beskedent niveau i Danmark og resten af Europa.

I et projekt finansieret af Innovationsfonden er det målet at dyrke tang i form af brunalger i danske og færøske farvande. Brunalgerne indeholder forskellige stoffer såsom antioxidanter, protein, polysakkarider og mineraler, som kan benyttes inden for produktion af funktionelle ingredienser i foder, fødevarer og hudcremer. Eksempelvis har sukkermolekylet laminarin vist sig at have anti-tumor, anti-inflamatoriske og anti-koagulerende virkning.

Det handler om at bruge algerne til foder, fødevareingredienser og hudcremer. Stofferne i algerne skal raffineres til den renhedsgrad, der måtte være behov for.

I andre tilfælde kan det være en fordel at høste algerne til foder eller fødevarer direkte ude på snorene i havet, når indholdsstofferne er størst, og forsøge at undgå en raffineringsproces. Derfor har projektet stor opmærksomhed på sæsonudviklingen af algernes bioaktive stoffer.

Eksperter fra hele verden samarbejder

Alger har ingen rødder. I samme øjeblik en algecelle møder et fast legeme, limer det sig fast. I øjeblikket arbejder man med at dyrke alger på andet end reb. Eksempelvis 2D-tekstiler der ligner lagner i metermål, hvor man kan dyrke på begge sider af lagenet og opnå en stor produktion.  

MAB4 er et projekt med et konsortium af nationale og internationale alge- og bioraffineringseksperter fra universiteter, GTS-institutter, små og mellemstore virksomheder samt relevante industrielle slutbrugere. Resultaterne fra MAB4 vil være retningsgivende for interessenter fra industrien og fremtidig dyrkning af tang.

Samfundspotentiale

Tang er en relativt ny råvare i denne del af verden. Projektet sigter imod at dyrke tang og udvinde dets bioaktive stoffer til produktion af foder, fødevareingredienser og hudcremer på en klimarigtig måde. Dermed kan det også afhjælpe behovet for landbrugsjord, hvor der dårligt er plads til at dyrke flere afgrøder.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttet forskningsgruppe for bioaktive stoffer - analyse og anvendelse forsker i udnyttelse af nye ressourcer, især fra fiskeindustriens restprodukter og fra tang og mikroalger. Disse teknologier omfatter høst, ekstraktion, opkoncentrering og fraktionering af bioaktive stoffer, som blandt andet kan anvendes i fødevare-, foder-, og hudplejeindustrien.

Læs fx nyheden fra den 2. september 2014: Stort potentiale i dyrkning af dansk tang.

Projektets samarbejdspartnere

Teknologisk Institut
DTU Fødevareinstituttet
DTU Kemiteknik
DTU Aqua
Københavns Universitet
Aarhus Universitet Institut for Bioscience
Aarhus Universitet Institut for Miljøvidenskab
Ocean Rainforest, Færøerne
FermentationExperts
AT-SEA, Belgien
Morgenfruerne
Kattegatcentret
AgroKorn
Højmarks Group BHJ
Melissa ApS
Nordisk Tang
Hortimare Ltd., Holland