Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke brystudviklingen

tirsdag 15 sep 15

Kontakt

Ulla Hass
Emerita, professor
DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke brystvævets udvikling i mennesker, peger rottestudier på. Stoffernes effekt på brystvævets tidlige udvikling kan imidlertid blive overset med nuværende metoder til at risikovurdere kemikaliers hormonforstyrrende virkninger. Det er nogle af konklusionerne i et ph.d.-projekt fra DTU Fødevarevareinstituttet.

Toksikologiske undersøgelser af hormonforstyrrende stoffer har hidtil i høj grad haft fokus på, hvordan stofferne kan være med til at forårsage de forandringer, der er observeret i drenges reproduktionssystem. Der er imidlertid også en tendens til, at piger går tidligere i puberteten og i en tidlig alder udvikler bryster. Studier har fx vist, at pigers brystudvikling kan være følsom for hormonforstyrrende stoffer.

I et ph.d.-studie fra DTU Fødevareinstituttet har Karen Riiber Mandrup undersøgt udviklingen af reproduktionssystemet hos rotter, der blev udsat for hormonforstyrrende stoffer i fostertilstanden og via modermælken.

Hunrotter – der blev brugt som model for mennesker – blev udsat for hormonforstyrrende stoffer under drægtighed og efter fødsel, indtil ungerne var fravænnet. Derefter blev effekten af forskellige stoffer på udviklingen af ungernes ydre kønsorganer og brystvæv undersøgt. Resultaterne viste, at miljørelevante østrogene stoffer – såsom bisphenol A, parabener og UV-filtre – så ud til at øge væksten af brystvæv hos de unge hunrotter. 

Effekt på brystudviklingen kan blive overset

Når kemikalier bliver undersøgt for sundhedsskadelige virkninger, anbefaler nuværende OEDC guidelines, at brystvævet fra voksne dyr undersøges for hormonforstyrrende virkning. Men Karen Riiber Mandrups ph.d.-studie peger på, at effekten på brystvævets udvikling kan blive overset, hvis undersøgelser af brystvæv kun foretages i voksne dyr.

Mulig risiko for effekter i mennesker

Et af studierne, som netop er publiceret, viste øget brystudvikling hos rotter udsat for en blanding af miljørelevante kemikalier. En sammenligning af den dosis, som rotterne fik, med det, som mennesker udsættes for, viser, at sikkerhedsmargenen er for lav for de mest eksponerede mennesker. Der mangler dog stadig viden om effekterne ved lavere doser.

Tidlig brystudvikling øger risiko for kræft

En øget brystudvikling hos de unge rotter kan give mistanke om lignende effekter hos mennesker. Det er bekymrende, hvis piger, som udsættes for hormonforstyrrende stoffer, udvikler bryster i en for ung alder, da en tidlig brystudvikling kan hænge sammen med en øget risiko for udvikling af brystkræft senere i livet.

Karen Riiber Mandrup understreger dog, at flere studier er nødvendige for at undersøge, hvad de tidlige forandringer af brystvævet betyder på længere sigt, samt om hormonforstyrrende stoffer bidrager til tidlig brystudvikling og/eller brystkræft hos mennesker.

Læs mere

Resultaterne er beskrevet i Karen Riiber Mandrups ph.d.-afhandling: Endocrine disrupting chemicals: Effect on mammary gland development and female genital malformations (pdf). Læs mere om studiet af miljørelevante kemikaliers effekt på brystudvikling i rotter  i tidsskriftet Reproductive Toxicology: Mixtures of environmentally relevant endocrine disrupting chemicals affect mammary gland development in female and male rats.

Læs også instituttets pressemeddelelse fra den 19. marts 2015: Ny viden styrker risikovurdering af kemikalie-cocktails i mad, og læs mere om DTU Fødevareinstituttets forskning i reproduktionstoksikologi på instituttets website.