Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Flere syge af listeriabakterier i Europa

torsdag 19 feb 15
|

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62
Antallet af mennesker, der bliver syge af listeriabakterier i Europa, er steget for femte år i træk, mens sygdomstilfælde forårsaget af campylobacterbakterier er stagneret. Det viser tal fra den årlige EU rapport om forekomsten af zoonoser, som er sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har været med til at skrive rapporten.

Campylobacterbakterier er stadig den mest almindelige årsag til fødevareoverførte sygdomme i Europa, selvom antallet af registrerede tilfælde er stagneret efter fem års stigning. Derimod er antallet af mennesker, der bliver syge af listeriabakterier, fortsat med at stige for femte år i træk.

Det viser tal i EU’s årlige rapport over zoonoser for 2013, udgivet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har assisteret i udarbejdelsen af rapporten.

Styrket dansk indsats mod listeria

I 2013 er 214.779 campylobacterinfektioner registreret, og kyllingekød er fortsat den hyppigste årsag til sygdommen. Antallet af registrerede listeriainfektioner er steget til 1.763 tilfælde, hvilket udgør en stigning på 8,6% fra 2012 til 2013. Selvom antallet er relativt lille, er omkostningerne ved sygdommen store, da den kan føre til livstruende infektioner som blodforgiftning eller meningitis, og da dødeligheden er cirka 25%.

I Danmark arbejder myndighederne, fødevarebranchen og forskellige forskningsinstitutioner sammen om at undersøge, hvordan indsatsen mod listeria kan forbedres, og hvordan antallet af syge dermed kan reduceres. DTU Fødevareinstituttet deltager i arbejdet.

Salmonellatilfælde falder fortsat

Antallet af registrerede salmonellainfektioner er desuden faldet for ottende år i træk, hvilket tilskrives en målrettet indsats mod salmonella i fjerkræ i alle medlemsstaterne.

Registrerede tilfælde af yersiniosis-infektioner, som er den tredje mest hyppige zoonose i EU, er også faldet for femte år i træk.

Læs mere

Se hele rapporten på EFSA’s hjemmeside: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013.

Til rapporten er indsamlet data om 16 zoonoser og fødevarebårne udbrud fra 32 lande i Europa. Tallene bruges til at overvåge, kontrollere og forebygge sygdomstilfælde forårsaget af zoonoser.

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets arbejde med at overvåge udviklingen i forekomsten af fødevareoverførte zoonoser på instituttets website.