Webbaseret program velegnet til at måle kostvaner hos børn

onsdag 20 mar 13
|

Kontakt

Anja Pia Biltoft-Jensen
Gruppeleder, Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 25

Et nyt, fleksibelt og intuitivt webbaseret kostregistreringsprogram til at måle kostvaner hos 8-11 årige børn er blevet udviklet i et ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet. I fremtiden kan programmet tilpasses andre målgrupper og teknologier som androide mobiltelefoner.

Anja Biltoft-Jensen fra DTU Fødevareinstituttet har i sit ph.d.-projekt udviklet og testet et webbaseret kostregistreringsprogram. Programmet måler effekten på 8-11 åriges kostvaner, når en ny nordisk hverdagskost bliver serveret som skolemad.                                     

Resultaterne viser, at både børn og deres forældre finder kostregistreringsprogrammet velegnet til at registrere børnenes kost i, fordi det er nemt og intuitivt og kan gøres på familiens hjemmecomputer.

Skolemadsundersøgelsen er et af delprojekterne i OPUS-centeret, som danner rammen om forskningsprojekter for optimal trivsel, udvikling og sundhed for danske børn gennem en sund ny nordisk kost. Ny nordisk hverdagsmad omfatter lokale, ofte økologiske råvarer fra Norden med vægt på friskhed og velsmag.

Børnenes BMI påvirker rapportering

Resultaterne fra ph.d.-projektet viser, at det gennemsnitlige rapporterede energiindtag for alle børnene er i overensstemmelse med det gennemsnitlige samlede energiforbrug. Det peger i retning af, at børnene på gruppeniveau har registreret alt, hvad de har spist - under forudsætning af, at deres vægt har været stabil.

Imidlertid fejlrapporterede 20% af børnene deres energiindtag - børn med et højt BMI under-rapporterede, mens børn med et lavt BMI over-rapporterede.

Fotos afslører portionsstørrelser

Skolefrokosten blev fotograferet og vejet før og efter frokost, og efter kostregistreringen fik børnene taget blodprøver, som blev brugt til at undersøge det selvrapporterede indtag af frugt, juice og grønt.

Fotos af skolefrokosten viser, at 82% af det rapporterede indtag er i overensstemmelse med det faktisk spiste. Ud af de 18% fejlregistreringer, viser fotos, at omkring totredjedele af fejlrapporteringerne skyldes, at børnene lagde frugt, grønt og juice til deres registreringer, som de alligevel ikke spiste til frokost. Den sidste tredjedel skyldes, at børnene registrerede en eller flere portionsstørrelser større end den, barnet faktisk spiste.

Webbaseret kostregistreringsprogram har lovende fremtidsudsigter

I alt registrerede 81 børn, med hjælp fra deres forældre, deres kost i det webbaserede kostregistreringsprogram. Børnene bar også et accelerometer i syv dage, som måler fysisk aktivitet og efterfølgende bliver brugt til at beregne børnenes energiforbrug.

Børn og forældre oplever det webbaserede kostregistreringsprogram som intuitivt og fleksibelt. Programmet er velegnet til fremtidige overvågning af kostvaner og til undersøgelser af tiltag, der har som mål at forbedre kosten og få danskerne til at spise sundere.

Forskerne bag programmet har indgået et samarbejde med Universitetet i Oslo om at opdatere programmet, så det let kan tilpasses den målgruppe, der skal undersøges.

Læs mere

Se Anja Pia Biltoft-Jensens ph.d.-afhandling: Web-based Dietary Assessment for 8-11 Year Old Schoolchildren (pdf).

Læs mere om OPUS og ny nordisk hverdagsmad.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/2013/03/webbaseret_program_velegnet_til_at_maale_kostvaner_hos_boern?id=602a81f8-6519-4632-966c-72806f92a3f6
30 SEPTEMBER 2020