Danske fødevaresucceser på basis af tværgående samarbejde

torsdag 08 nov 12
|

Kontakt

Søren Schultz Jørgensen
Direktør, Kontrabande
40 60 51 24
ssj@kontrabande.com

Danmark er i førertrøjen på den internationale scene, når det gælder indsatsen for at bekæmpe salmonella og forekomsten af antibiotikaresistente bakterier. Succeserne skyldes en kombination af unikke videnskabelige metoder og samarbejde på tværs af sektorer. Det viser en journalistisk analyse af, hvilke faktorer der har påvirket den danske indsats inden for bekæmpelse af salmonella og antibiotikaresistens siden 1990’erne, som virksomheden Kontrabande har udarbejdet på opdrag fra DTU Fødevareinstituttet.

I Danmark er forekomsten af salmonella i danskproduceret slagtekyllinger og æg gennem de sidste knap 20 år reduceret til, at den i dag er tæt på nul. Det har betydet, at Danmark per 1. juli 2012 som det første land i EU har opnået særstatus og kan afvise udenlandske æg med salmonella.

Ligeledes bliver Danmark anset som forgangsland i kampen mod bakterier, der er resistente overfor antibiotika. Andre lande ser på de danske erfaringer og ledende eksperter inden for fødevaresikkerhed anbefaler, at andre lande lader sig inspirere af de danske overvågningsprogrammer, som dækker hele kæden fra jord til bord til sygeseng.

Unikke videnskabelige metoder er nødvendige for succes

Men hvad er baggrunden for de danske fødevaresuccesser? På opdrag fra DTU Fødevareinstituttet har virksomheden Kontrabande udarbejdet en journalistisk analyse af, hvad der har påvirket og formet den danske indsats inden for bekæmpelse af salmonella og antibiotikaresistens.

Hemmeligheden bag fødevaresucceserne er en kombination af unikke videnskabelige metoder og samarbejde på tværs af sektorer, konkluderer analysen. Forskningen har i begge tilfælde kunne danne basis for handling.

Samarbejde med erhverv og myndigheder nødvendig

”Analysen peger på, at samarbejde på tværs af fagområder og sektorer er altafgørende for de danske fødevaresucceser. Forskere, myndigheder og brancheorganisationer har alle været villige til at sætte sig omkring det samme bord og forsøge at løse problemerne”, siger direktør Søren Schultz Jørgensen fra Kontrabande.

”For at sikre de danske forbrugere sunde og sikre fødevarer viser analysen, at vi som forskningsinstitution skal samarbejde med både virksomheder og myndigheder for at skabe løsninger. Vi er forpligtet til at levere forskning og myndighedsbetjening, som kan anvendes til at løse vigtige samfundsudfordringer – både nu og fremover”, udtaler institutdirektør Jørgen Schlundt fra DTU Fødevareinstituttet.

Læs mere

Læs hele rapporten: Danske Fødevaresuccesser. Journalistisk analyse af, hvad der har påvirket og formet den danske indsats inden for bekæmpelse af salmonella og antibiotikaresistens (pdf).

Den journalistiske analyse er baseret på en lang række skriftlige kilder og mundtlige interviews med både danske og udenlandske forskere, politikere, embedsmænd og fagfolk fra brancheorganisationer, myndigheder og forskningsinstitutioner, der har været involveret i indsatsen.

Levnedsmiddelcenteret har bidraget til finansieringen af analysen.

Se også pressemeddelelsen: Danmark er frontløber i kampen mod resistens.