Nye DNA-værktøjer til sikker produktion af råmælksoste

mandag 08 okt 07
|

Kontakt

New Venture Manager Katrine Hvid Ellegård
Arla Foods
Tlf. 2243 8663
khe@arlafoods.com

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle DNA-baserede hurtigmetoder og modeller til risikovurdering, der kan gøre det muligt at udvikle og fremstille mikrobiologisk sikre oste af upasteuriseret mælk i Danmark. DTU Fødevareinstituttet gennemfører projektet i samarbejde med Arla.

Mælk, der anvendes til ost, bliver i dag pasteuriseret, det vil sige varmebehandlet for at dræbe eventuelle bakterier i mælken. Produktion af oste fra rå, upasteuriseret mælk har hidtil ikke været tilladt i Danmark af hensyn til fødevaresikkerheden. Kun enkelte mejerier har fået dispensation til at fremstille råmælksoste.

Som grundlag for at etablere en sikker produktion af råmælksoste i Danmark har et nystartet toårigt forskningsprojekt i DTU Fødevareinstituttet til formål at udvikle nye DNA-baserede hurtigmetoder og modeller til vurdering af mikrobiologiske risici. Projektet gennemføres i samarbejde med Arla.

De DNA-baserede metoder skal på basis af såkaldt real-time PCR teknologi gøre det muligt hurtigt og omkostningseffektivt at påvise blandt andet verotoksin-producerende E. coli-bakterier (VTEC) i mælk og oste. Perspektivet er, at mejerierne implementerer metoderne og bruger dem til produktionsstyring og -kontrol samt til kontrol af færdige oste. Metoderne bliver dermed et helt nyt og væsenligt bidrag til at sikre, at upasteuriseret mælk til brug i produktionen af råmælksoste er fri for sundhedsskadelige bakterier.

Samtidig skal projektet udvikle og validere kvantitative modeller til risikovurdering, der kan bruges til at estimere de mikrobiologiske risici, der er forbundet med at producere ost af upasteuriseret mælk. Modellerne vil blive valideret på baggrund af forsøg med at fremstille råmælksoste. Målet er, at modellerne kan vurdere effekten af forskellige produktionstekniske forhold på vækst og overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier.

Forskningsprojektet har modtaget støtte fra Arla Foods, Fødevareministeriet under Innovationsloven og DTU Fødevareinstituttet. Læs om tildelingen af midler fra Fødevareministeriet på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside.

Projektets udvikling af DNA-værktøjer indgår som en del af Arlas fødevaresikkerhedsprogram til produktion af råmælksoste, som Arla gennemfører på vegne af dansk mejeribrug. Arla Foods forventer på baggrund af projektet at søge om tilladelse til at producere råmælksoste hos fødevaremyndighederne. Find mere information om initiativet på Arlas hjemmeside: Arla vil udvikle helt nye danske oste af rå mælk.