Grønt proteinpulver fra lucerne. Foto: DTU Fødevareinstituttet

Hør hvordan protein fra grønne planter får plads på tallerkenen

torsdag 25 nov 21

Kontakt

Peter Ruhdal Jensen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
20 85 56 01
Hør på en konference den 14. december, hvordan innovation og forskning kan bane vejen for at protein fra lucerne, kløver og græs kan bruges i fremtidens fødevarer.

Forskere og forretningsfolk har i tre år arbejdet sammen om at gøre det rentabelt at udvinde og lækkert at spise protein fra grønne biomasser. Grønt protein kan nemlig være en oplagt måde at mætte verdens voksende befolkning med fødevarer, der har et reduceret klimaaftryk i forhold til traditionelle animalske proteinkilder.

Den 14. december inviterer partnerne i Innograssprojektet til en gratis heldags slutkonference, hvor viden og idéer genereret i projektet bliver præsenteret og diskuteret.

På programmet er bl.a. oplæg om muligheder for at bruge grønt protein i fødevarer, forbrugerreaktioner på produkter, der indeholder grønt protein som ingrediens, vejen til at få grønt protein godkendt til brug i fødevarer, og forretningsmuligheder i værdikæden fra traktor til tallerken.

Innograssprojektet er ledet af DTU Fødevareinstituttet.

Tid og sted

Konferencen finder sted den 14. december 2021 fra kl. 9.30-16 på:

Comwell Hotel H.C. Andersen
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense

Program

De fulde program til konferencen samt tilmeldingslinket kan findes på Food & Bio Cluster Denmarks website: Grønt protein til fødevarer. Der er tilmeldingsfrist den 10. december.

Få i en kort video fra Landbrug & Fødevarer et indblik i projektet: 

Læs mere

Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering ved DTU Fødevareinstituttet har bl.a. fokus på effektiv biokonvertering af en bred vifte af bæredygtige råmaterialer. Læs mere om gruppens arbejde på DTU Fødevareinstituttets website.

Gennem deltagelsen i InnoGrass-projektet er DTU Fødevareinstituttet med til at understøtte FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtige produktionsformer.

OM INNOGRASS

GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har bevilliget godt fire millioner kroner til det to et halvt-årige projekt. Samarbejdspartnerne er: 

  • Aalborg Universitet
  • Biotest
  • DTU Fødevareinstituttet
  • Greenfield Innovation
  • Lihme Solutions
  • Naturli’
  • SEGES