Xanthan gummi chitosan nanofibre. Foto: DTU Fødevareinstituttet

Nanodesignede ingredienser med forbedrede egenskaber

torsdag 05 dec 19

Kontakt

Ioannis S. Chronakis
Professor MSO
DTU Fødevareinstituttet
91 37 00 96
DTU Fødevareinstituttet udnytter kulhydrater, proteiner og lipider til at udvikle naturlige såkaldte nanomikrostrukturerede ingredienser, som fødevareindustrien kan bruge til at producere funktionelle, sundere, mere velsmagende og sikrere fødevarer.

Alle fødevarer – både naturlige og forarbejdede – indeholder nano- og mikrostrukturer. 

Ved at udnytte kulhydrater, proteiner og lipiders nano- og mikrostrukturer kan forskere ved DTU Fødevareinstituttet udvikle nye naturlige ingredienser med en bedre funktionalitet.

"Ambitionen er, at DTU Fødevareinstituttets forskning er med til at imødekomme efterspørgslen efter ingredienser med merværdi, der har specifikke sundhedsgavnlige effekter og bliver produceret med færre ressourcer."
Professor Ioannis S. Chronakis

På grund af de designede ingrediensers størrelse og deres forbedrede egenskaber kan fødevareindustrien fremstille produkter med den samme gode smag, men med et reduceret indhold af sukker, fedt og salt. Det skyldes, at industrien ikke behøver bruge samme mængde af de nye ingredienser.

Bedre levering af bioaktive stoffer

Nano- og mikrostrukturerede ingredienser har desuden et større overfladeareal per enhed end  lignende ingredienser med større struktur. Det gør ingredienserne mere biologisk aktive, og dermed kan kroppen lettere absorbere dem. Den egenskab udnytter instituttets forskere til at udvikle bedre måder at levere bioaktive stoffer – såsom antioxidanter, vitaminer og polyfenoler – til kroppen, så stofferne havner dér, hvor de gør bedst gavn.

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets ingrediensforskning i en artikel i DTU Fødevareinstituttets 60 års jubilæumsskrift: Nanodesignede ingredienser med forbedrede egenskaber.

DTU Fødevareinstituttet fejrer i år 60 års fødselsdag, da det den 5. juni 1959 blev besluttet at etablere et nationalt fødevareinstitut i Danmark. 

Se også artiklerne: I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad, Tang og mikroalger på menuen og Jagten på naturens egne tilsætningsstoffer.

DTU Fødevareinstituttet udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning

Ifølge prognoser fra FN vil verdens befolkning vokse med mere end to milliarder mennesker over de kommende årtier, så vi i 2050 er 9,7 milliarder mennesker på kloden. Samtidig vokser middelklassen, og flere flytter fra land til by.

Det betyder, at der vil være væsentligt flere munde at mætte, og at  efterspørgslen efter sunde og nemme fødevarer stiger.

FN vurderer, at der i 2050 er brug for at producere 70 % flere fødevarer end i dag for at kunne brødføde jordens befolkning. Det vil produktionen af fødevarer i sin nuværende form næppe kunne leve op til.

Derfor har vi brug for forskning og innovation til at finde nye kilder til sunde, sikre og bedre fødevarer og fødevarekomponenter.

DTU Fødevareinstituttets vision er at gøre en forskel ved at udvikle nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning. Instituttet finder nye råvarekilder og ingredienser, vurderer deres næringsindhold og sikkerheden ved at bruge dem – og finder på måder, de teknologisk kan produceres på.

Det skal være sundt, sikkert og helst smage godt.

 

Image: DTU Fødevareinstituttet

https://www.food.dtu.dk/innovation/nyt-om-innovation/Nyhed?id=%7B5B9C25F1-E66E-43AB-86D7-D3758E3CA408%7D
13 APRIL 2021