Campylobacter

Zoonosecentret

Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet varetager zoonoseovervågningen i Danmark og rådgiver om sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Forebygge og bekæmpe

For at forebygge forekomsten af zoonoser skal vi vide, hvilke dyr og fødevarer der er de vigtigste kilder til human sygdom.  

Zoonosecenteret indhenter oplysninger om og vurderer forekomsten af zoonotiske bakterier i mennesker, fødevarer og dyr. Resultaterne offentliggøres kvartalsvist og i den årlige rapport Annual Report on Zoonoses in Denmark. Endvidere formidles resultaterne til centrets kontaktgrupper.

Resultater fra zoonoseovervågningen er grundlag for studier inden for zoonoseepidemiologi, der skal afdække smittekilder og bekæmpelsesinitiativer. Zoonosecenteret i DTU Fødevareinstituttet medvirker i risikovurderinger og studier inden for sygdomsbyrden.

Forskningsbaseret rådgivning og undervisning om zoonoser og fødevaresikkerhed er også en vigtig del af centrets opgaver.

Udbrudseftersporing

DTU Fødevareinstituttet er en del af det nationale beredskab for fødevareoverførte sygdomsudbrud og deltager i udbrudseftersporing i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut. 

Antibiotikaresistens

Endvidere koordinerer centret udgivelsen af årsrapporten om forekomsten af antibiotikaresistens og forbrug af antibiotika i Danmark, DANMAP, the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme. 
Internationalt samarbejde

Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet samarbejder med de øvrige nordiske zoonosecentre inden for zoonoseområdet. Centret er også repræsenteret i forskellige grupper under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, som centeret udfører kontraktarbejde for i form af EU-rapporter inden for zoonoseområdet.

Læs mere om zoonosecentrets internationale samarbejde.

Læs mere om Zoonosecentret

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96
https://www.food.dtu.dk/innovation/centre/zoonosecentret
18 NOVEMBER 2019