Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Saxocon

Biotekvirksomheden Saxocon tilbyder virksomheder at få direkte adgang til DTU Fødevareinstituttets forskeres højt kvalificerede viden om organiske stoffers potentielt skadelige virkninger i mennesker og dyr. Instituttet har udviklet og valideret en lang række QSAR-modeller, der ved hjælp af computersimulering kan forudsige mulige skadelige virkninger af kemiske stoffer. Forudsigelser fra QSAR-modellerne for mere end 600.000 kemiske stoffer er samlet i en QSAR-database.

DTU Fødevareinstituttets QSAR-database indeholder forudsigelser fra mere end 100 QSAR-computermodeller for over 600.000 organiske stoffer. Udover fysisk-kemiske egenskaber kan en lang række skadelige virkninger i celler, dyr og dermed i mennesker forudsiges ved hjælp af disse modeller. QSAR står for Quantitative Structure-Activity Relationships, og forskere i DTU Fødevareinstituttet validerer og anvender egne og kommercielle modeller. 

 

Tilbyder højt kvalificeret service

Saxocon er en biotekvirksomhed ejet primært af direktør Martin Friis-Mikkelsen, hvor DTU har en mindre ejerandel. Virksomheden tilbyder højt kvalificeret service til at forudsige toksikologiske effekter ved hjælp af QSAR-modeller.

 

QSAR sparer tid og penge

QSAR-modellerne kan bruges i den tidlige fase af udvikling af lægemidler eller kemikalier i eksempelvis kosmetik, fødevarekontaktmaterialer og andre forbrugerprodukter for at få forudsigelser, om stofferne kan forårsage skadelige virkninger som for eksempel DNA-skader, kræft eller allergi. QSAR-modellerne anvendes også til forudsigelser af om urenheder i lægemidler kan forårsage skader på arveanlæggene (mutagenicitet) og dermed potentielt være kræftfremkaldende.

 

Modellerne er med til at forøge informationen om et givent stof og spare virksomheder og offentlige myndigheder tid og penge. Databasen vokser løbende i takt med, at nye modeller udvikles eller erhverves.

 

Innovation og kommercialisering af forskning

Direktør i Saxocon Martin Friis-Mikkelsen har stiftet Saxocon i et tæt parløb med DTU Fødevareinstituttet og Copenhagen Spin-Outs, der er en fælles satsning imellem Region Hovedstadens forskningsmiljøer og industri med fokus på innovation og kommercialisering af bioteknologisk forskning i hovedstadsområdet.

 

”Det kræver specialister at udvikle og anvende QSAR-modeller”, siger Martin Friis-Mikkelsen og tilføjer:

”Nogle virksomheder har medarbejdere, der behersker den opgave, men langt de fleste virksomheder har brug for eksperthjælp til at gennemskue muligheder og faldgruber i QSAR. Men nu kan de kontakte Saxocon, hvor jeg står klar til at tage imod sammen med forskere fra DTU Fødevareinstituttet.”.

Hurtig og billig metode til at få vigtig information

”QSAR-modellerne bygger på eksperimentelle testresultater. Nøjagtigheden af en given model afhænger både af nøjagtigheden af de underliggende eksperimentelle data og af hvor god selve modellen er. For de bedste modeller kan vi se fra valideringsresultaterne, at nøjagtigheden af forudsigelserne nærmer sig reproducerbarheden af den eksperimentelle test. Når først modellerne er udviklet og valideret kan vi hurtigt køre forudsigelser for mange stoffer samtidigt ”, siger specialkonsulent Eva Bay Wedebye.

 

QSAR leverer beslutningsstøtte

Det kræver kolossale investeringer at udvikle lægemidler, fordi de skal testes meget grundigt for virkninger og bivirkninger. QSAR-analyser kan meget tidligt i udviklingsfasen give en virksomhed viden om potentielt skadelige virkninger. På den måde kan analyserne bidrage til beslutninger om den opfølgende laboratorietestning og eventuelle udvikling. 

Læs mere

Læs mere om Saxocon

Læs mere om Saxocon

Saxocons website www.saxocon.com

Kontakt

Eva Bay Wedebye
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 76 04
https://www.food.dtu.dk/innovation/centre/saxocon
13 NOVEMBER 2019