HDC pipes

DTU Center for Hygiejnisk Design

Danmark har en meget høj fødevaresikkerhed. Producenter af både udstyr og fødevarer stiller høje krav til, at udstyr til fødevareindustrien kan rengøres ordenligt.

På DTU Center for Hygiejnisk Design kan producenter få deres udstyr testet og vurderet i henhold til internationale retningslinjer for rengøringsvenligt design. Centret kan herefter certificere udstyr, så producenten har bevis for, at det kan gøres forsvarligt rent.

Centret forbinder nytænkning, udvikling, design og kvalitet med forskning og undervisning, og er det eneste EHEDG- og DANAK-autoriserede testcenter i Danmark. DANAK er Den Danske Akkrediteringsfond og EHEDG er European Hygienic Engineering and Design Group.

Centret benytter metoder, som visualiserer dårlige designløsninger, der giver anledning til mikrobiel forurening af udstyret.

Centret tilbyder også rådgivning og efteruddannelse baseret på kompetencer indenfor mikrobiologi, materialeteknologi, procesteknologi, fødevareteknologi og forskning.

DTU Fødevareinstituttet leder DTU Center for Hygiejnisk Design, der er etableret i samarbejde med IPU. Centerets testrig er sponsoreret af GEA og Alfa Laval. Som det eneste testcenter i Skandinavien, er DTU Center for Hygiejnisk Design EHEDG autoriseret.

Siden Center for Hygiejnisk Design åbnede i november 2013 har centret underskrevet 140 projektaftaler og udstedt 22 EHEDG certifikater, ligesom 350 pesoner har deltaget på seminarer om hygiejnisk design, 90 personer har været på efterudannelse i hygiejnisk design, og centret har afholdt syv kurser om hygiejnisk design on-site hos virksomheder.

Læs mere om HDC

Hygiejnisk Design Centers website www.hdc.food.dtu.dk 

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22

Kontakt

Lissi Holm
Administrativ koordinator
DTU Fødevareinstituttet
45 25 25 58
https://www.food.dtu.dk/innovation/centre/dtu-center-for-hygiejnisk-design
18 NOVEMBER 2019