LoadingText

Profil

Nøgleord Salmonella Campylobacter fødevaresikkerhed bekæmpelse egenkontrol

Sygdomsfremkaldende bakterier som f.eks. Salmonella og Campylobacter spredes med fødevarer, især kød, og kan give sygdom hos forbrugerne. Det gælder både for danske og importerede fødevarer. Størst mulig forbrugerbeskyttelse afhænger bl.a. af vores evne til at afdække og forstå smitteveje og bakteriers evne til at overleve og vokse i fødevarekæden frem til forbrugeren. Det har også betydning at forstå hvordan bakterier reagerer på forskellige forhold i produktions- og fødevaremiljø for bedre at kunne begrænse forbrugersmitte.

 

Vi bidrager til at skabe og overføre viden til lovgivere og fødevareproducenter omkring risiko ved fødevarebårne sygdomsfremkaldende bakterier. Vi undersøger bakteriers muligheder for overlevelse og vækst i fødevarer og muligheder for at bekæmpe dem. Desuden undersøger vi basale forhold omkring evne til at give infektion efter at de har opholdt sig i fødevaren. I arbejdet kobler vi avancerede mikrobiologiske metoder med matematiske værktøjer indenfor epidemiologi og mikrobiologi for at beskrive hvor stor risiko sygdomsfremkaldende bakterier udgør i en fødevare.

Se profil og cv i DTU Orbit...