Photo: Colourbox.com

Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring

Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring yder forskningsbaseret rådgivning inden for fødevarer og sundhed og udfører tværfaglig forskning med henblik på at videreudvikle risikovurderinger og skabe viden om sammenhængen mellem sundhed og kost-, måltids- og aktivitetsvaner.

Afdelingens forskning integrerer tværfaglige problemstillinger og forskningsområder og bidrager til at løse samfundets fødevaresikkerheds- og ernæringsmæssige problemstillinger. Afdelingen udfører tværfaglig forskning med henblik på at videreudvikle risikovurderinger og skabe viden om sammenhængen mellem kost- og måltidsvaner og sundhed, herunder effekten af strukturelle tiltag.

Afdelingen er ansvarlig for instituttets monitoreringsdata inden for ernæring, kemi og mikrobiologi, herunder data fra Fødevarestyrelsen. Afdelingen har som ambition at øge anvendelsen af data til forskningsformål. Monitoreringsdata skal sammen med data fra kostundersøgelserne blandt andet bruges i forskning, hvor der udføres eksponeringsberegninger og konsekvensvurderinger af kumulativt indtag ved brug af såvel probabilistiske som deterministiske beregningsmetoder for forskellige aldersgrupper.

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96

Følg instituttet på: