Nanobiovidenskab

Forskningsgruppen for Nanobiovidenskab

Forskningsgruppen for Nanobiovidenskab bidrager til at fremme sundhed og forebygge sygdom ved at gennemføre forskningsaktiviteter, der er fokuserede på nano- og mikrostrukturerede ingredienser samt metaller og mineraler i fødevarer.

Gruppen fokuserer sine aktiviteter på studier af nano- og mikrostrukturerede materialer og ingredienser samt sporelementer og deres kemiske forbindelser i fødevarer - i relation til at fremme sundhed og forebygge sygdom. Gruppen arbejder med dette forskningstema i hele værdikæden fra produktion af fødevarer samt syntese af funktionelle ingredienser og delivery systemer, via tilberedning til indtagelse i mennesker eller forsøgsdyr.

 

Forskningsgruppen udvikler og anvender avancerede analytiske metoder til karakterisering og bestemmelse af nanopartikler og sporelement forbindelser i biologiske matricer (fx FFF/HPLC-ICPMS og single particle ICPMS). Gruppen samarbejder endvidere med andre forskningsgrupper om avancerede in vitro cellemodeller, hvori nano materialernes og de kemiske stoffers omdannelse og absorption undersøges.

 

Kontakt

Jens Jørgen Sloth
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 57

Følg instituttet på: