Henrik Lauritz Frandsen

Henrik Lauritz Frandsen

Seniorforsker

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 202, rum 1138

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 35 88 70 01
E-mail hlafr@food.dtu.dk
ORCID 0000-0002-1905-8144
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Metabolisme | metabolomics | veterinære lægemidler

Det primære forsknings område har været undersøgelse af metabolismen af formodet kræftfremkaldende stoffer i fødevarer, identifikation af reaktive metabolitter og udvikling af biomarkører for eksponering og effekt. Forskningen har fokuseret på 2 typer af stoffer: heterocycliske aromatiske aminer (stegemutagener) og Maillard reaktionsprodukter (e.g. akrylamid), begge typer er stoffer der dannes ved varmebehandling af fødevarer. Nyere forskningsområder inkluderer LC-MS baseret ”metabolomics” i projekter hvor helbredse effekter af fødevarekomponenter undersøges samt LC-MS baserede metoder til at screene for veterinære lægemidler og deres metabolitter.

 https://www.food.dtu.dk/forskning/foedevaremikrobiologi-og-hygiejne/publikationer/person?id=39187&tab=1
7 DECEMBER 2019