Publications from the Food Microbiology and Hygiene Research Group

rss feed

2020
  PDF

SiTTi - IT-værktøj til bestemmelse af sikker temperatur og tid

Hansen, Tina Beck ; Dittlau, Z. ; Nielsen, N.L. ; Galliano, C. ; Pinstrup, U.
Presented at:
Seminar om fødevareoverførte sygdomme i Danmark 2020

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2020

2018
  PDF

Holdbarhed af økologisk tørret kød

Andersen, Jens Kirk

Type: Question & Answer/hearing contribution

Status: Published     |    Year: 2018

  PDF

Pølsehorn opbevaring uden køl i 17 timer

Hansen, Tina Beck

Type: Memorandum

Status: Published     |    Year: 2018

  PDF

Risikovurdering af nedkøling af spareribs

Hansen, Tina Beck

Type: Memorandum

Status: Published     |    Year: 2018

2017
  PDF

Generic global regression models for growth prediction of Salmonella in ground pork and pork cuts

Buschhardt, Tasja ; Hansen, Tina Beck ; Bahl, Martin Iain ; Schaffner, Donald W. ; Aabo, Søren
Presented at:
10th International Conference on Predictive Modelling in Food

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2017

  PDF

Modelling Salmonella transfer during grinding of meat

Hansen, Tina Beck
Presented at:
MeatCrossCon 2017

Type: 2D/3D (physical products)

Status: Published     |    Year: 2017

2016
  PDF

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

Hansen, Tina Beck ; Møller, Cleide Oliveira de Almeida
Presented at:
Strategidag mellem FVST og DTU Fødevareinstituttet

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2016

  PDF

Predictive food microbiology

Hansen, Tina Beck
Presented at:
Course at University of Copenhagen 2016

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2016

  PDF

Sikker fremstilling af fermenterede pølser

Hansen, Tina Beck
Presented at:
Fødevarestyrelsens pecialiseringskursus i fermentering

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2016

  PDF

Varmetolerance

Hansen, Tina Beck
Presented at:
Specialiseringskursus Listeria - Specialiserings-og aktualitetskursus for erfarne tilsynsførende i Fødevarestyrelsen

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2016

  PDF

Where does Salmonella hide after grinding of meat?

Hansen, Tina Beck ; Møller, Cleide Oliveira de Almeida ; Hansen, Solvej Katrine Holm ; Andersen, Bettina ; Aabo, Søren
Presented at:
Danish Microbiological Society Annual Congress 2016

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2016

2015
  PDF

A risk modelling approach for setting microbiological criteria: using enterococci as indicator for Salmonella in pork

Bollerslev, Anne Mette ; Hansen, Tina Beck ; Nauta, Maarten ; Aabo, Søren
Presented at:
9th International Conference on Predictive Modelling in Food

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

Bakteriologisk fødevaresikkerhed i bagerier

Hansen, Tina Beck

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

FFIII - Nye trends: Nye produktionsmetoder - alternative temperaturgrænser

Hansen, Tina Beck
Presented at:
Strategidag mellem FVST og DTU 2015

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

 

HACCP and its role in EU Food Legislation

Hansen, Tina Beck

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

Prædiktiv mikrobiologi

Hansen, Tina Beck

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

 

Restriktiv anvendelse af antibiotika i økologisk husdyrproduktion

Aabo, Søren ; Jensen, Annette Nygaard
Presented at:
Dansk Veterinær Hyologisk Selskab, Forårsmøde 2015

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

Risk assessment of Salmonella in Danish meatballs produced in the catering sector

Møller, Cleide Oliveira de Almeida ; Nauta, Maarten ; Schaffner, Donald W. ; Dalgaard, Paw ; Christensen, Bjarke Bak ; Hansen, Tina Beck
Presented at:
Workshop on QMRA applied to food

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

Robustness of a cross contamination model describing transfer of pathogens during grinding of meat

Møller, Cleide Oliveira de Almeida ; Sant'Ana, A. S. ; Hansen, Solvej Katrine Holm ; Nauta, Maarten ; Silva, L. P. ; Alvarenga, V. O. ; Maffei, D. ; Pacheco, F. ; Lopes, J. ; Franco, B. D. G. M. ; Aabo, Søren ; Hansen, Tina Beck
Presented at:
9th International Conference on Predictive Modelling in Food

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

Saltning

Hansen, Tina Beck

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

Udvikling af proceshygiejnekriterier i fersk køds opskæringen

Bollerslev, Anne Mette ; Hansen, Tina Beck ; Nauta, Maarten ; Birk, Tina ; Sandø, Gudrun ; Perge, Annette ; Nielsen, Niels Ladefoged ; Thielke, Stine
Presented at:
Strategidag mellem FVST og DTU 2015

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2015

  PDF

Varmebehandling

Hansen, Tina Beck

Type: 2D/3D (physical products)

Status: Published     |    Year: 2015

2014
  PDF

Forudsigelse af opbevaringstemperatur ved lunholdelse af færdigretter

Hansen, Tina Beck ; Hansen, Solvej Katrine Holm
Presented at:
Temadag "Prædiktiv mikrobiologi - et centralt redskab til produktudvikling og dokumentation af fødevaresikkerhed"

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2014

  PDF

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Jensen, Annette Nygaard
Presented at:
Temadag om gylle

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    Year: 2014


https://www.food.dtu.dk/english/Research/Food-Microbiology-and-Hygiene/Publications?dtulistcode=National%20Food%20Instit-37518&fr=1&mr=25&peer=0&ptype=others&qt=DtuPublicationQuery
5 DECEMBER 2020