Helhedsvurderinger

DK: Romanescokål. Foto: Colourbox.dk| EN: Romanesco cabbage. Photo: Colourbox.dk

Helhedsvurderinger

DTU Fødevareinstituttet har ekspertise i at udarbejde helhedsvurderinger, som objektivt vurderer balancen mellem en fødevares positive og negative egenskaber for at afgøre, om den samlet set udgør en sundhedsmæssig fordel eller risiko. Helhedsvurderinger kan også bruges til at vurdere effekten af berigelse, nye produktionsformer, kostanbefalinger og kostomlægninger. DTU Fødevareinstituttet forsker i at optimere principper og metoder for helhedsvurderinger.

Forskningsgrupper