Monitorering af kost, fysisk aktivitet og overvægt i de nordiske lande

På denne side kan du læse nærmere om det fælles nordiske projekt, som monitorerer kost, fysisk aktivitet og overvægt i de nordiske lande.

I projektet er der udviklet et spørgeskema, som måler indikatorer for både kost og fysisk aktivitet. Spørgeskemaet er blevet til i nordisk regi og er blevet brugt til den fælles monitorering af den nordiske befolknings kostvaner, fysiske aktivitetsniveau og overvægt i 2011 og i 2014.

Undersøgelsen gennemføres som telefoninterview blandt både børn og voksne i Norge, Finland, Sverige, Island og Danmark. Der indhentes også oplysninger om deltagernes vægt og højde samt oplysninger om uddannelse, geografi og husstandens sammensætning. I 2014 er der desuden spurgt til rygning og indtag af alkohol.

Projektet måler ikke kost, fysisk aktivitet og overvægt blandt unge mellem 13 og 17 år, men i forbindelse med projektet er der afholdt en nordisk workshop om udfordringerne ved at kortlægge unges vaner indenfor bl.a. kost. Workshoppens vigtigste resultater er publiceret i et nordisk arbejdspapir. På workshoppen præsenterede forskere fra alle nordiske lande forskellige resultater vedrørende undersøgelser om unge. Præsentationerne kan findes på siden her.

Publikationer med data om folkesundheden i Norden

Resultaterne af monitoreringen er samlet i en rapport for 2011 undersøgelsen og en rapport for 2014 undersøgelsen. Sidstnævnte viser også udviklingen over tid ved at sammenligne data for 2011 og 2014.

DTU Fødevareinstituttet har også udgivet en række faktaark, som giver et overblik over folkesundheden i hvert af de fem nordiske lande samt for Norden som helhed. De viser udviklingen fra 2011 til 2014 for usund kost, fysisk inaktivitet, stillesiddende skærmtid, overvægt/svær overvægt samt status for disse risikofaktorer såvel som for alkohol og rygning.  
Klik på og download det relevante faktaark:

Baggrund for skemaet - det nordiske projekt

Som en vigtig del af "Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet 2006" besluttede Nordisk Ministerråd at udføre et fælles nordisk monitoreringsstudie af kost, fysisk aktivitet og overvægt. Det nordiske projekt blev sat i gang med en arbejdsgruppe bestående af forskere fra Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark. Projektet blev ledet af DTU Fødevareinstituttet og er beskrevet i en rapport fra instituttet.

Formål med skemaet

Formålet med spørgeskemaet har været at udvikle et relativt enkelt system, der er billigt at udføre og kan bruges af de nordiske lande som et fælles monitoreringssystem til børn og voksne. Spørgeskemaet bruges til at måle udviklingen i kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt. Deltagerne spørges desuden om alder, køn, uddannelse, husstandens sammensætning og om deltagerne bor på landet eller i by.

Undersøgelsen udføres som et telefoninterview.

Spørgeskemaet, der er både validt, enkelt og billigt at anvende, kan downloades til frit brug og kan således bruges af forskere, kommuner, regioner m.fl. Der er både en dansk og en engelsk version, som kan downloades via menuen til højre.

Selvom spørgeskemaet er udviklet til at monitorere i nordisk regi kan det også bruges til andre formål. Spørgeskemaet er valideret i 2009. Det arbejde er beskrevet i en rapport udgivet af Nordisk Ministerråd

Kost

Undersøgelsen spørger, hvor hyppigt 16 indikatorfødevarer indtages. Deltagerne bliver spurgt, hvor ofte de spiser en bestemt fødevare og ikke, hvor mange gram de spises af den. Indikatorfødevarerne er valgt, så de afspejler kostens ernæringsmæssige kvalitet. Det har vist sig, at der er en sammenhæng mellem hyppigheden af indtaget af indikatorfødevarer og hvor sund kosten overordnet er.

De enkelte spørgsmål i spørgeskemaet kan desuden give et mere nuanceret billede af deltagernes kostvaner. Mange af de valgte fødevarer indgår i de officielle kostråd, og via spørgsmålene kan man fx få svar på, hvor mange af deltagerne der spiser fisk to gange om ugen, hvor mange der spiser seks stykker grønt eller frugt om dagen, om de primært vælger hårde eller bløde fedtstoffer i madlavningen, hvor ofte de spiser slik og kager og drikker søde drikke som saft og sodavand.

Ud fra baggrundsoplysningerne kan resultaterne gøres op på køn, aldersgruppe, husstandens sammensætning, uddannelsesniveau, og om deltagerne bor på landet eller i byen.

Fysisk aktivitet

Spørgeskemaet giver også information om deltagernes efterlevelse af anbefalingerne for fysisk aktivitet. Spørgsmålene er forskellige for børn og voksne og dækker den seneste uges fysiske aktivitet. Deltagerne bliver spurgt om, hvor lang tid i løbet af ugen, de har udført moderat til hård fysisk aktivitet.

Voksne deltagere bliver desuden spurgt om fysisk aktivitet på arbejde og i fritiden, og alle deltagere bliver spurgt om, hvor lang tid de gennemsnitlig bruger foran tv og computer.  

Overvægt

Deltagerne bliver spurgt om vægt og højde, hvorefter Body Mass Index (BMI) kan beregnes.