Restprodukter bliver til nye fødevarer

Hvis vi skal have nok mad til de 9,7 milliarder mennesker, som FN’s prognoser forudsiger vil bebo jordkloden i 2050, bliver vi nødt til at få mere ud af de råvarer, vi bruger til at fremstille mad.

Det arbejder DTU Fødevareinstituttet bl.a. på ved gennem forskning og samarbejde med industrien at udvikle metoder til bedre at udnytte de restprodukter, fødevareindustrien generer i produktionen.

Instituttets vision er at gøre en forskel ved at udvikle nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning.

Bedre brug af fiskeindustriens restprodukter

Eksempelvis indgår instituttet i forskellige forskningsprojekter, som skal gøre fiskeindustriens restprodukter til en indtægtskilde. Og der er nok at tage fat i: Den europæiske fiskeindustri forarbejder samlet set 5,1 millioner tons fisk årligt, hvoraf næsten en tredjedel ender som restprodukter, der oftest enten bliver brugt som dyrefoder eller bliver til affald. 

Læs mere om forskningen i bedre udnyttelse af havets ressourcer i nyheden: Havets rester bliver fremtidens bæredygtige fødevarer. 

Bæredygtig ølproduktion baseret på restprodukter

Bedre udnyttelse af restprodukter er også en væsentlig del af arbejdet på DTU Bryghus, som ledes af DTU Fødevareinstituttet. Her arbejder forskerne på at indfri ambitionen om at brygge en cirkulær øl, hvor miljøregnskabet går i nul.

Eksempelvis har spinoutvirksomheden Science Brew fundet en måde at genbruge restproduktet mask fra ølbrygningen til at lave chips og dip, som kan nydes til øllen. Læs mere om projektet i nyheden: Restprodukt fra ølbrygning bliver til chips og dip.

Brug af mask i alternativ til yoghurt og kød

Mask indgår også som ingrediens i et vegansk alternativ til yoghurt, som DTU Fødevareinstituttets forskere er ved at udvikle for at mætte den stigende globale efterspørgsel efter vegetabilske alternativer til traditionelle mælkeprodukter. 

Mask indeholder en del protein, sukker og antioxidanter og forskerne vil i projektet også udvikle en måde at bruge mask til at fremstille kødalternativer. 

Læs om projektet i nyheden: Vegansk ’yoghurt’ lavet på mælkesyrebakterier fra planter  eller i projektbeskrivelsen i DTU’s forskningsdatabase Orbit: Production of meat and dairy alternatives from brewers spent grain (BSG).

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Kontakt

Timothy John Hobley
Lektor
DTU Fødevareinstituttet
45 25 27 06

Kontakt

Peter Ruhdal Jensen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
20 85 56 01