Antibiotikaresistens

DK: Lysmikrograf af menneskeligt DNA. Foto: Phillpe Plailly (Science Photo Library, Ritzau) | EN: Light micrograph of human DNA. Photo: Phillpe Plailly (Science Photo Library, Ritzau)

Antibiotikaresistens

WHO anser antibiotikaresistens for at være en af de største trusler mod menneskers sundhed. Brugen af antibiotika til både dyr og mennesker er et globalt problem. For at begrænse den globale forekomst af antibiotikaresistens er det vigtigt at identificere de risikofaktorer, der bidrager til udviklingen af resistens. Forskning i antibiotikaresistens er grundlaget for at rådgive myndigheder og organisationer om, hvordan resistens kan mindskes.

Forskningsgrupper