Kit Granby

Kit Granby

Lektor

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 127

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Risikovurdering | LC-MS | Procesforureninger | Miljøforureninger | Fødevaresikkerhed | Contaminants

Jeg er M.Sc. fra Københavns Universitet, Farmaceutisk Facultet i 1983 og Ph.D. i miljøkemi fra Syddansk Universitet, Kemisk Afdeling i 1997. Tidligere har jeg bl.a. været ansat som forsker ved Danmarks Miljøundersøgelser 1985-1998.
Mine forskningsaktiviteter er relateret til miljøforureninger som f.eks. chlorerede, bromerede og fluorerede forbindelser; procesforureningerne acrylamid, furan, nitrosaminer samt andre kontaminanter. Forskningen omfatter analytisk-kemisk metodeudvikling og studier vedrørende dannelse af og kilder til forurening, forekomst i fødevarer, muligheder for at reducere forureninger samt eksponeringsberegninger via fødevarekonsum. Samarbejder med industrien om forskning, f.eks. i EU-projektet ECSafeSEAFOOD. De faglige aktiviteter inkluderer også undervisning af M.Sc. studerende i kemisk fødevaresikkerhed og rådgivning af Fødevarestyrelsen vedrørende fødevaresikkerhed.

Se profil og cv i DTU Orbit...