Organisationsdiagram 2019

Organisation

DTU Fødevareinstituttets forskningsindsats er fokuseret i 12 forskningsgrupper, hvoraf de 10 indgår i tre faglige afdelinger.

Den forskningsbaserede rådgivning er forankret i én afdeling, Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring, som koordinerer rådgivningsarbejdet på tværs af instituttet.

Derudover har instituttet to stabsfunktioner: Institutsekretariatet arbejder med kommunikation ind og ud af instituttet og står for instituttets administrative procedurer og retningslinjer, mens forskningsfremme-enheden understøtter det faglige arbejde med forskning, innovation og rådgivning.

https://www.food.dtu.dk/Service/Om-os/Organisation
21 OKTOBER 2019