Pesticideksponering

DTU Fødevareinstituttet beregner på baggrund af resultater fra pesticidkontrollen danskernes eksponering til pesticidrester generelt samt hvilke pesticider og afgrøder, der bidrager mest til eksponeringen. Find beregningerne i rapporterne herunder.

2019

Rapport: Pesticide Residues in Food on the Danish Market – Results from the period 2012-2017 (pdf). En mindre fejl er fundet i den version af rapporten, som blev publiceret den 2. maj 2019. Denne version er opdateret den 10. maj.

Excel-ark: Pesticide 2012-2017 Samples on the Danish market (ex organic)

Excel-ark: Pesticide 2012-2017 Organic samples on the Danish market

Excel-ark: Pesticide Load 2012-2017 (ex organic)

Excel-ark: Pesticide Load 2012-2017 Organic

2013

Pesticide Residues - Results from the period 2004-2011 (pdf)

2005

Pesticides. Food monitoring 1998-2003. Part 2 (pdf)

2002

Combined actions of pesticides in food (pdf)