Afhandlinger

Afhandlingerne omfatter ph.d.-rapporter og doktorafhandlinger udført på DTU Fødevareinstituttet. Listen indeholder desuden ph.d.-rapporter fra andre DTU-institutter, hvor forskere og undervisere fra DTU Fødevareinstituttet har været vejledere.

rss feed

2019
  PDF

Forbrugsmønstret af fersk kyllingekød i Danmark

Korsgaard, Helle Bisgaard ; Ellis-Iversen, Johanne

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Har vi brug for at spise fisk? – to konkrete spørgsmål

Mejborn, Heddie ; Biltoft-Jensen, Anja Pia

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Høring Sante/10482/2018

Jensen, Bodil Hamborg ; Petersen, Annette ; Nielsen, Elsa Ebbesen

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Høring SANTE/10935/2018 rev 2

Jensen, Bodil Hamborg ; Petersen, Annette ; Nielsen, Elsa Ebbesen

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Høring SANTE/11315/2018, rev 1

Jensen, Bodil Hamborg ; Petersen, Annette ; Nielsen, Elsa Ebbesen

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Høring SANTE/11647/2018, rev 1

Jensen, Bodil Hamborg ; Petersen, Annette ; Nielsen, Elsa Ebbesen

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Peer review af dimethoat, problemer med risikovurdering

Jensen, Bodil Hamborg ; Petersen, Annette

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF
  PDF

SANTE/10909/2018, rev 1

Jensen, Bodil Hamborg ; Nielsen, Elsa Ebbesen

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

SANTE/11337/2018 vers. 2

Jensen, Bodil Hamborg ; Petersen, Annette ; Nielsen, Elsa Ebbesen

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Vurdering af fund af cadmium i kakao

Hansen, Max

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2019

2018
  PDF

Analytical methods: Current and new methods: Chemical methods

Jacobsen, Charlotte ; Silva Marinho, Goncalo
Presented at:
Nordic Centre of Excellence Network in Fishmeal and Fish Oil

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2018

  PDF

Anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål om afhængighedsskabende stoffer

Mejborn, Heddie

Type: Question & Answer/hearing

Status: Published     |    År: 2018

  PDF

Anprisning af tablet til hudforbedring

Mejborn, Heddie

Type: Question & Answer/hearing contribution

Status: Published     |    År: 2018

  PDF

Bemærkninger til virksomhedens partshøringssvar

, ; Bager, Flemming

Type: Question & Answer/hearing

Status: Published     |    År: 2018

  PDF

Controlling oxidation in skin care products with novel seaweed antioxidants

Hermund, Ditte Baun ; Sivasubramaniam, Niruja ; Yee Heung, Shuk ; Neerup, R. ; Klinder, Louise Mellisa ; Holdt, Susan Løvstad ; Thomsen, Birgitte Raagaard ; Jacobsen, Charlotte
Presented at:
2018 AOCS Annual Meeting & Expo

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2018

  PDF

Different raw material for fishmeal and fish oil production – Sources, regulations, quality criteria, and research needs

Jacobsen, Charlotte ; Silva Marinho, Goncalo
Presented at:
Nordic Centre of Excellence Network in Fishmeal and Fish Oil

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2018

  PDF

Høring Sante 10070/2018

Jensen, Bodil Hamborg ; Petersen, Annette

Type: Memorandum

Status: Published     |    År: 2018


https://www.food.dtu.dk/Publikationer/Afhandlinger?fr=1&mr=25&orgid=FOOD&peer=0&ptype=others&qt=DtuPublicationQuery
21 SEPTEMBER 2019