Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Desinfektionsmidlers indvirkning på bakteriers udvikling af resistens

Fødevaresikkerhed Sundhed og sygdomme Bakterier og mikroorganismer

Biocider, som for eksempel desinfektionsmidler, bliver brugt til at bekæmpe sundhedsskadelige bakterier på hospitaler og i fødevareproduktionen samt til at bekæmpe skadedyr og svampe. Et ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet har undersøgt, om brugen af biocider kan medvirke til, at bakterier udvikler resistens overfor antibiotika enten ved at øge spredningen af resistensgener eller ved at mutere.

Biocider bliver i stor udstrækning anvendt til at bekæmpe og kontrollere sundhedsskadelige bakterier i for eksempel hospitaler og i fødevarevirksomheders produktionslinjer for at opnå et tilfredsstillende hygiejneniveau. Viden om de eventuelle uønskede bivirkninger, som brugen af biocider kan medføre, er relativt begrænsede.

Maria Amalie Seier-Petersen har i sin ph.d.-afhandling i DTU Fødevareinstituttet undersøgt, om almindelige anvendte biocidstoffer kan påvirke udviklingen og spredningen af antibiotikaresistens i bakterier, og om biocidresistens forekommer i sundhedsskadelige bakterier.

Bakterier fra svinebesætninger blev undersøgt

Projektet undersøgte blandt andet, om forskellige biocider kan føre til, at bakterier udvikler resistens overfor antibiotika ved at øge spredningen af resistensgener fra bakterie til bakterie. Det blev også undersøgt, om biocider kan stresse stafylokokbakterier, så de muterer og udvikler resistens mod antibiotika. MRSA-bakterier fra svinebesætninger blev ydermere undersøgt for deres følsomhed overfor biocider, der typisk anvendes til desinfektion i svineproduktionen.

Det viste sig, at MRSA-bakteriernes følsomhed overfor de testede biocider ikke var nedsat. Data fra ph.d.-afhandlingen peger imidlertid på, at visse biocider har potentiale til at bidrage til udvikling og spredning af antibiotikaresistens i bakterier. For at kunne bestemme den potentielle risiko for resistensudvikling ved brug af forskellige biocider til bekæmpelse af bakterier, er det nødvendigt med yderligere forskning og indsamling af data.

Læs mere  

Læs hele ph.d.-afhandlingen: Development of bacterial resistance to biocides and antimicrobial agents as a consequence of biocide usage (pdf).

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets arbejde inden for antibiotikaresistens og -forbrug.

Fakta om MRSA

MRSA-bakterier

MRSA står for methichillin resistente Staphylococcus aureus.

Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens. Det sker ved, at de ændrer deres gener, enten ved mutationer eller ved at resistensgener overføres imellem bakterier. Det er derfor vigtigt ikke at overforbruge antibiotika, men kun anvende det, når det er nødvendigt.

Stafylokokker er bakterier, som findes hos mennesker, dyr og i vores omgivelser. Staphylococcus aureus er en del af den normale næse- og hudflora hos cirka 50% af befolkningen. Staphylococcus aureus kan give anledning til en lang række infektioner, lige fra overfladiske sår og bylder til alvorlige infektioner som knoglebetændelse og betændelse i hjerteklappen. På hospitaler er Staphylococcus aureus den hyppigste årsag til infektioner efter operationer.

I 2012 blev MRSA fundet hos 1.556 personer. Det er en stigning på 20% i forhold til 2011, hvor 1.292 var smittede. Kun 67 personer blev smittet på hospitaler, hvilket er på samme niveau som i 2011 (58 tilfælde). Samfundserhvervet MRSA blev fundet hos 726 personer sammenlignet med 596 i 2011 (stigning på 22%), og MRSA af svinetypen CC398 steg med 41% fra 164 i 2011 til 232 personer i 2012. 92 (40%) med MRSA af svinetypen havde en infektion ved diagnosen sammenlignet med 62 (38%) i 2011

Forekomsten af MRSA hos mennesker i Danmark er fortsat lav sammenlignet med mange andre lande i Europa.

Produktion af dyr og kød i Danmark

Langt det meste kød, som er produceret i Danmark, stammer fra svin.  I 2012 blev der i Danmark produceret 29.047.000 svin svarende til 1.902 millioner kg svinekød, 111.080.000 slagtekyllinger svarende til 168 millioner kg kyllingekød, og 539.000 kvæg svarende til 138 millioner kg oksekød. Mælkeproduktion var desuden på 580.000 malkekvæg med en mælkeproduktion på 4.928 millioner kg mælk.

I 2009-2011 blev kød undersøgt for MRSA. Det er ikke tilfældet i 2012. Risikoen for, at kød udgør en kilde til smitte med MRSA for mennesker, bliver fortsat vurderet at være meget lille.

Ny MRSA-vejledning i 2012

I november 2012 udkom 2. udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA. Det er en national vejledning til personer på sundheds- og plejeområdet, som har til formål at forebygge spredning af MRSA både indenfor og udenfor hospitaler. I den reviderede vejledning er kontakt til svin indført som risikofaktor. Desuden er opfølgning af behandling af raske bærere af MRSA blevet skærpet for at mindske spredning af MRSA. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at hele husstanden bliver kontrolleret efter behandling for at finde de tilfælde, hvor behandlingen ikke har virket, og som derfor kan medføre fortsat smittespredning.

DANMAP 2012

Tallene stammer fra DANMAP-rapporten for 2012, der i år er udkommet for 17. gang. Hvert år opgør rapporten forbrug af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Bag DANMAP står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

DANMAP-rapporten er tilgængelig i pdf på www.danmap.org.