Pris for sikre råmælksoste

tirsdag 13 nov 12
|

Mejeribrugets Initiativpris 2012 går til DTU Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen, Arla Foods Amba og Landbrug og Fødevarer for samarbejde om udvikling af sikker produktion af råmælksoste i Danmark. Prisen er et eksempel på, hvordan samarbejde mellem forskere, myndigheder og erhvervet kan skabe sikre fødevarer til gavn for forbrugerne.

Produktion af oste fra rå, upasteuriseret mælk kræver ekstra fokus på fødevaresikkerheden, fordi eventuelle bakterier i mælken ikke bliver dræbt, som når mælken bliver varmebehandlet ved pasteurisering. Mejerierne har derfor brug for nye metoder til produktionsstyring og – kontrol for at sikre, at upasteuriseret mælk til brug i produktionen af råmælksoste er fri for sundhedsskadelige bakterier.

Videnskabelige metoder danner grundlag for sikker produktion

DTU Fødevareinstituttet modtager sammen med Fødevarestyrelsen, Arla Foods Amba og Landbrug og Fødevarer Mejeribrugets Initiativpris 2012 - også kaldet Mælkeprisen - for enestående samarbejde om udvikling af sikker produktion af kvalitetsoste af råmælk. Med prisen følger 25.000 kroner. Prisen gives til virksomheder eller enkeltpersoner, som har taget et væsentligt initiativ til gavn for dansk mælk eller mejeriprodukter, dansk mejeriproduktion, afsætning af danske mejeriprodukter og/eller indtjening på dansk mælk eller mejeriprodukter.  

DTU Fødevareinstituttet har bidraget med at udarbejde dokumentation for, at det kan være sikkert at lave hårde oste af upasteuriseret mælk. Samtidig har instituttet bidraget med at udvikle og validere kvantitative modeller til risikovurdering. Modellerne kan bruges til at estimere de mikrobiologiske risici, der er forbundet med at producere ost af upasteuriseret mælk og vurdere effekten af forskellige produktionstekniske forhold på vækst og overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier som stafylokokker og verotoksin-producerende e-coli-bakterier, VTEC.

Samarbejde med industrien er nødvendigt

Som forskningsinstitution er DTU Fødevareinstituttet forpligtet til at levere forskning og myndighedsbetjening, som bidrager til, at danske forbrugere får sunde og sikre fødevarer. En analyse fra virksomheden Kontrabande af vejen til den danske succes med at bekæmpe salmonella viser, at hemmeligheden bag successen er en kombination af unikke videnskabelige metoder og samarbejde på tværs af sektorer.  

Samarbejde med industrien og myndigheder i et projekt som udvikling af sikre råmælksoste er et eksempel på, at instituttets forskning kan bruges i praksis, og at samarbejde på tværs af sektorer og fagområder er nødvendigt for at skabe løsninger på den type udfordringer.

Institutdirektør Jørgen Schlundt modtager tirsdag den 13. november 2012 prisen på vegne af DTU Fødevareinstituttet. Overrækkelsen finder sted på FoodTech Messen i Herning.

Læs mere
Læs Mejeriforeningens pressemeddelelse om tildelingen af Mælkeprisen 2012: Pris til samarbejde bag dansk råmælksost.

Læs mere om sikker produktion af råmælksoste i nyheden: Nye DNA-værktøjer til sikker produktion af råmælksoste.

Se også pressemeddelelse fra DTU Fødevareinstituttet om vejen til bekæmpelse af salmonella og antibiotikaresistens: Danske fødevaresucceser på basis af tværgående samarbejde.