Berigelse af fødevarer med D-vitamin virker

tirsdag 04 okt 11
|

Ved at drikke mælk og spise brød beriget med D-vitamin er det muligt at få nok D-vitamin om vinteren. Berigelsen af fødevarerne havde dermed den ønskede effekt. Det viser resultaterne fra en undersøgelse, DTU Fødevareinstituttet har gennemført blandt 200 familier.

D-vitamin fås normalt gennem kosten og dannes også i huden i sommerhalvåret. Men danskerne får generelt for lidt D-vitamin gennem kosten, og vores D-vitaminniveau falder om vinteren, hvor vi ikke får D-vitamin gennem solen.

DTU Fødevareinstituttet har derfor i et forsøg blandt cirka 200 familier undersøgt, om det er muligt at undgå det normale fald i D-vitaminniveauet om vinteren ved at drikke mælk og spise brød beriget med D-vitamin.

Berigelse med ønsket effekt

"Resultaterne viser, at indtag af de berigede fødevarer var tilstrækkeligt til at bevare et godt D-vitaminniveau gennem vinteren. Både børn og voksne, der havde fået beriget mælk og brød, havde et tilfredsstillende D-vitaminniveau ved forsøgets afslutning i foråret 2011", siger seniorforsker Lone Banke Rasmussen fra DTU Fødevareinstituttet.

"Derimod faldt D-vitaminniveauet hos de deltagere i undersøgelsen, som ikke fik beriget mælk og brød, så en del af dem havde marginal D-vitaminmangel ved slutningen af forsøgsperioden", tilføjer Lone Banke Rasmussen.

Der er tale om hovedresultaterne fra undersøgelsen. Forskerne skal nu i gang med mere detaljerede analyser og opgørelser af resultaterne.

"Berigelsen af mælk og brød med D-vitamin havde den ønskede effekt i undersøgelsen og viser, at det er vigtigt netop at følge effekterne af fødevareberigelse for at sikre, at der er en målbar effekt", siger professor Inge Tetens fra DTU Fødevareinstituttet.

Undersøgelse blandt 800 børn og voksne

I undersøgelsen deltog cirka 200 familier, som omfattede i alt knap 800 børn og voksne. Igennem seks måneder i løbet af vinteren 2010-2011 skulle de erstatte deres normale indtag af mælk og brød med tilsvarende mælk og brød, som de fik udleveret gratis gennem tre dagligvarebutikker i lokalområdet.

Halvdelen af familierne fik mælk og brød beriget med D-vitamin, mens den anden halvdel fik samme type mælk og brød uden tilsat D-vitamin. Deltagerne fik taget blodprøver ved begyndelsen, midtvejs og ved slutningen af forsøget for at måle deres D-vitaminniveau.

Projektet er gennemført i samarbejde med Lantmännen Cerealia A/S, der fremstillede melblandingerne til forsøget, Arla Foods amba, som leverede mælk, og FDB, som stod for at udlevere mælk og brød til deltagerne.

Projektets hovedsponsor er Mejeribrugets Forskningsfond, og derudover har DTU Fødevareinstituttet, Food Denmark og Øresund Food Network bidraget økonomisk til projektet.

Læs mere

Find mere information om undersøgelsen på www.vitmad.food.dtu.dk

Se også nyheden: Begrænset viden om D-vitamin og sygdomme og rapporten: D-vitamin. Opdatering af videnskabelig evidens for sygdomsforebyggelse og anbefalinger (pdf).