Publikationer fra forskningsgruppen for Mikrobiel bioteknologi og bioraffinering

https://www.food.dtu.dk/Forskning/Mikrobiel-bioteknologi-og-bioraffinering/Publikationer?dtulistcode=National%20Food%20Instit-33437&fr=1&mr=25&peer=0&ptype=lr&qt=DtuPublicationQuery
21 FEBRUAR 2020