Publikationer fra forskningsgruppen for Kemisk fødevareanalyse

rss feed

2014
  PDF

Application of HR-LC-MS in screening methods for pesticides in cereals

Lykkeberg, Anne Kruse ; Poulsen, Mette Erecius
Presented at:
Joint Training EURL-CF/FV LC and GC HRMS

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2014

  PDF

Screening method QTOF

Lykkeberg, Anne Kruse ; Poulsen, Mette Erecius
Presented at:
EU-RL/NRL Workshop 2014

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2014

2009
 

Preliminary results for the EUPT-C3

Poulsen, Mette Erecius ; Hjorth, Karen ; Christensen, Hanne Bjerre ; Herrmann, Susan Strange
Presented at:
Nordic Pesticide Residue Workshop : 15 - 16 June 2009

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2009

 

Preliminary results for the EUPT-C3

Poulsen, Mette Erecius
Presented at:
Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (Pesticide Residues) 12 June

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2009

 

Seafood og kemisk fødevaresikkerhed - classics og newcomers

Sloth, Jens Jørgen ; Duedahl-Olesen, Lene ; Cederberg, Tommy Licht ; Andersen, Jens Hinge ; Petersen, Jens Højslev
Presented at:
SeafoodCircle temadag : Seafood og kemisk fødevaresikkerhed – classics og newcomers, SeafoodCircle temadag, Klimaforandringernes betydning for den danske fiskeindustri & Udfordringer omkring import af eksotiske fisk

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2009

2008
  PDF

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010

Eriksen, Jørgen ; Hansen, Lars Monrad ; Askegaard, Margrethe ; Hansen, Elly Møller ; Lamandé, Mathieu ; Kristensen, Troels ; Kristensen, Ib Sillebak ; Søegaard, Karen ; Rasmussen, Jim ; Holmstrup, Martin ; Krogh, Paul Henning ; Jensen, Henning Høgh ; Tvedegaard, Niels ; Pirhofer-Walzl, Karin

Type: Other contribution

Status: Published     |    År: 2008

 

Sv: Biobrændstof - velsignelse eller forbandelse

Jensen, Henning Høgh

Type: Question & Answer/hearing contribution

Status: Published     |    År: 2008

2007
 

Matrix peaks in GC analysis of cereals – Problems and solutions

Herrmann, Susan Strange ; Poulsen, Mette Erecius ; Christensen, Hanne Bjerre
Presented at:
The Community Reference Laboratory (CRL) training course for pesticide residues in food

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2007

2004
 

Tema ærtebønner

Jensen, Henning Høgh

Type: Other contribution

Status: Published     |    År: 2004

2003
 

Drys salt på græsmarken

Jensen, Henning Høgh

Type: Other contribution

Status: Published     |    År: 2003

 

Gensplejsede planter på vej til danske marker

Jensen, Henning Høgh

Type: Other contribution

Status: Published     |    År: 2003

 

Økologi og gensplejsede afgrøder kan godt forenes

Jensen, Henning Høgh

Type: Other contribution

Status: Published     |    År: 2003


https://www.food.dtu.dk/Forskning/Kemisk-foedevareanalyse/Publikationer?dtulistcode=National%20Food%20Instit-33441&fr=1&mr=25&peer=0&ptype=others&qt=DtuPublicationQuery
16 FEBRUAR 2020