Ernæring og sundhedsfremme

Forskningsgruppen for Ernæring og sundhedsfremme

Gruppen gennemfører en række befolkningsundersøgelser med det formål at:

  • Identificere de samfundsmæssige udfordringer i forhold til danskernes kostvaner og KRAM-adfærd (Kost, Rygning, Alkohol, Motion),
  • Øge viden om betydningen af kostens sammensætning for sundhed og sygdomsforebyggelse
  • Bidrage med data til instituttets risikovurderinger. 

Gruppen gennemfører interventioner med henblik på at dokumentere initiativer og strukturelle vilkår, der effektivt fremmer sunde kostvaner og sundhedsadfærd i forskellige befolkningssegmenter. Desuden udarbejder gruppen den videnskabelige baggrund for kostråd og næringsstofanbefalinger med fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme.

Kontakt

Anja Pia Biltoft-Jensen
Gruppeleder, Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 25
https://www.food.dtu.dk/Forskning/Ernaering-og-sundhedsfremme
18 AUGUST 2019