Forside

Image: Colourbox.dk

Workshops om blockchain i fødevarebranchen

Danmap_forside

Sæt kryds i kalenderen til seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

Photo: Colourbox

Stadig sund fornuft at spise Nøglehulsmærket mad

Campylobacter smiley

Seminar om fødevareoverførte sygdomme i Danmark

https://www.food.dtu.dk/Default.aspx?ID=12968&PID=86105&NewsID=2031
20 AUGUST 2019