Forside

Image: Colourbox.dk

Workshops om blockchain i fødevarebranchen

Danmap_forside

Sæt kryds i kalenderen til seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

Photo: Colourbox

Stadig sund fornuft at spise Nøglehulsmærket mad

Campylobacter smiley

Seminar om fødevareoverførte sygdomme i Danmark

https://www.food.dtu.dk/?id=7077EC0C-57BD-463D-99B0-85DFA1FFD936
22 AUGUST 2019