Studenterforening for DTU Fødevareinstituttet

FoodTechiesDTU er en forening for alle studerende, der følger DTU Fødevareinstituttets uddannelser.

Formålet med foreningen er at tilbyde de studerende inden for fødevareområdet faglige og sociale tilbud. Der afholdes to ekskursioner, foredrag eller lignende hvert semester. Derudover mødes foreningens medlemmer den 1. onsdag i måneden.

Facebook er foreningens kontakt udadtil.

Studiemiljø

På DTU er der generelt fokus på de fysiske rammer om studiemiljøet, så de studerende opnår den bedste læring, og arealerne kan udnyttes til flere formål – både studieaktivitet og sociale formål. Desuden er der et studiemiljøudvalg, der har fokus på fysiske og psykiske forhold og integration af internationale studerende.

Læs mere om studieliv på DTU

Du kan også se mere om studiemiljø i videoen om Amy fra Irland, der læser Fødevareteknologi

Kontakt FoodTechiesDTU

Du kan kontakte foreningen FoodTechiesDTU på e-mail foodtechies@food.dtu.dk.

Følg FoodTechiesDTU på facebook
http://www.food.dtu.dk/uddannelse/studenterforening
20 APRIL 2018