Sundere mad på skoler og i daginstitutioner

Skoler og dagsinstitutioner spiller en væsentlig rolle i forhold til børns kostvaner, da en stor del af det daglige fødevareindtag sker netop her. Samtidig spiller institutionerne en væsentlig rolle for børnenes maddannelse.

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet gennemfører forskning, der bidrager med ny viden om kostindtag blandt børn i den tid, de tilbringer i skoler og institutioner og vurderinger af de ernæringsmæssige effekter af forskellige tiltag på skole- og dagsinstitutions-området.

Forskningsområdet indebærer udvikling af egnede målemetoder, og resultaterne danner baggrund for myndighedsrådgivning.

Samarbejde

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
DTU Management
Fødevarestyrelsen
Kommunernes Landsforening
Ålborg Universitet
Århus Universitet
M.fl.

Kontakt

Anja Pia Biltoft-Jensen
Gruppeleder, Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 25

Kontakt

Rikke Andersen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 44
http://www.food.dtu.dk/temaer/ernaering-og-kostvaner/skoler-og-daginstitutioner
19 OKTOBER 2018