Ulla Hass

Ulla Hass

Professor

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Molekylær- og Reproduktionstoksikologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 202, rum 5213

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 35 88 70 01
E-mail ulha@food.dtu.dk
ORCID 0000-0001-5309-167X
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
DTU nyheder
Loading

Profil

Jeg har mange års erfaring med Reproduktionstoksicitet af kemikalier i miljø og fødevarer. Jeg er leder af gruppen med navnet reproduktionstoksikologi ved afdelingen for Toksikologi og Risikovurdering. I øjeblikket er jeg projektleder for flere store projekter med fokus på effekter af hormonforstyrrende stoffer og udviklingen af det reproduktive system og hjernen. Et eksempel er EU-projektet CONTAMED med særligt fokus på blandinger af miljøkemikalier der har hormonforstyrrende virkning. Jeg er også meget involveret i rådgivningen af Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen med hensyn til reproduktionstoksikologi. Derudover deltager jeg aktivt i udviklingen af nye eller forbedrede OECD's test guidelines mht. testning af kemiske stoffer.

http://www.food.dtu.dk/service/telefonbog/person?id=39489&tab=1
23 FEBRUAR 2018